Generali Life Plus

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

Pojištění je určeno všem klientům a rodinám, které od životního pojištění očekávají jistotu zaručeného výnosu a zároveň schopnost přizpůsobit se jejich potřebám i v průběhu trvání pojištění.

Distribuční kanály

Vlastní obchodní síť a makléřské společnosti

Počet uživatelů 24.000,00
Základní charakteristika

produkt až pro 6 osob (2 dospělí + 4 děti)
pojištění pro případ smrti nebo dožití hlavní pojištěné osoby;
na konci pojistné doby je vyplacena aktuální kapitálová hodnota, v případě smrti je vyplácen součet sjednané pojistné částky a aktuální kapitálové hodnoty;
minimální garantovaný výnos kapitálové hodnoty pojištění = 2,25 %;
pojistná ochrana kombinovatelná s širokou škálou doplňkových pojištění.

Výhody/bonusy

variabilní životní pojištění umožňující kombinaci efektivně a s jistotou investovat a současně sjednat pojistnou ochranu dle vlastních potřeb;
transparentní struktura nákladů;
vysoká flexibilita - v průběhu trvání pojištění je možné měnit parametry smlouvy: změna pojistné částky, výše pojistného, rozsahu doplňkových pojištění, možnost mimořádných vkladů a naopak částečných výběrů v průběhu pojištění;
variabilita doplňkových pojištění umožňující nastavení individuální pojistné ochrany pro každou osobu - výběr z pojištění;
- denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (výplata již od 1. dne),
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním s výplatou od 0,001 nebo 10 %(při 100% invaliditě výplata pětinásobku pojistné částky)
- denní dávky při pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu klienta;
pojištění lze sjednat také ve variantě bez zkoumání zdravotního stavu a bez vyplňování zdravotního dotazníku;
transparentní a neměnné tabulky určující výši pojistného plnění;
pojištění až pro 6 osob na jedné smlouvě;
možnost přerušení placení pojistného;
daňové zvýhodnění;
možnost příspěvku zaměstnavatele.

Konkurenční výhody

bezplatné provádění změn pojistné smlouvy v průběhu trvání pojištění;
garantované zhodnocení;
možnost mimořádných vkladů i částečných odkupů;
pojištění až 6 osob s individuální pojistnou ochranou;
neměnné tabulky pro určení pojistného plnění.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu s karencí 7 dnů;
pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy;
pojištění trvalých náslekdů úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity;
pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 10 % stupně invalidity;
pojištění odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 6,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

(2 dospělé osoby a až 4 děti)

Minimální pojistná částka - Poznámka 2.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

není omezena

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 75,00
Maximální doba trvání - Poznámka

(do 75 let věku)

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

přirážky za frekvenci placení nejsou započítávány

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

PřílohaVelikost
kM.007 01-06 v02.pdf519.29 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.