Maximal Invest (ČSOB Premium9)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Okruh uživatelů

pracovníci poboček ČSOB

Distribuční kanály

pobočky ČSOB web ČSOB

Základní charakteristika

Maximal Invest ČSOB Premium9 nabízí pojistnou ochranu klienta a fixní výnos ve výši 16.22% . Toto zhodnocení bude klientům vyplaceno ke dni splatnosti fondu, tedy k 11.6.2015, spolu s vloženou investicí. Každý rok po celou dobu pojištění (tedy 5 let a 1 měsíc) je klientům připisován fixní výnos ve výši 3%. Maximal Invest ČSOB Premium9 má i další přednosti – spojuje zajímavé zhodnocení s životním pojištěním a příspěvky od státu. Jedná se tak o investici, která umí zároveň ochránit peníze i klienta samotného a umožňuje mu připravit se tak i na nepředvídatelné životní události. Pro klienty, u kterých nevzniká nárok na starobní důchod, je připraveno bezplatné pojištění úrazové invalidity. Pojistné krytí může dosáhnout až půl milionu korun. Každý klient má dále možnost sjednat si další připojištění s cenou od 6Kč za měsíc. Klienti se tak mohou, kromě zhodnocení svých peněz, pojistit například pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu, nebo se připojistit pro případ smrti následkem úrazu až do výše 1000000 Kč. V případě dopravní nehody se pojistná částka zdvojnásobuje.

Výhody/bonusy

-vysoké garantované zhodnocení 3% p.a.
-nízké poplatky
-možnost investice již od 30000 Kč
-pro klienty až do 91 let věku
-možnost volby oprávněné osoby
-pro klienty starší 55 let možnost daňových odpočtů ( až 72000 Kč ), úspora až 10 800 Kč
-pro klienty , kteří nemají nárok na starobní důchod, pojištění úrazové invalidity zdarma až do výše 500000 Kč
-možnost připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu až do 1 mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
-možnost připojištění smrti následkem úrazu až do 1mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
-sjednání bez zdravotního dotazníku

Konkurenční výhody

-vysoké garantované zhodnocení 3% p.a.
-nízké poplatky
-možnost investice již od 30000 Kč
-pro klienty až do 91 let věku
-možnost volby oprávněné osoby
-pro klienty starší 55 let možnost daňových odpočtů ( až 72000 Kč ), úspora až 10800 Kč
-pro klienty , kteří nemají nárok na starobní důchod, pojištění úrazové invalidity zdarma až do výše 500000 Kč
-možnost připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu až do 1mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
-možnost připojištění smrti následkem úrazu až do 1mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
-sjednání bez zdravotního dotazníku

Novinky

výnos je vázán na výkonnost depozitních produktů skupiny ČSOB/KBC v portfoliu investičního programu

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

-možnost připojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu až do 1mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
-možnost připojištění smrti následkem úrazu až do 1mil Kč s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ne

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

18 až 91 let

Minimální pojistná částka - Poznámka 30.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 1.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

u připojištění úmrtí následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 91,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

65 let u varianty s úrazovým připojištěním

Maximální doba trvání (roky) 5,00
Maximální doba trvání - Poznámka

5 let a 1 měsíc

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

jedná se o jednorázově zaplacené pojistné

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

jedná se o jednorázově zaplacené pojistné

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

pojištění trvalé invalidity následkem úrazu až do výše pojistné částky půl milionu Kč je zdarma

Další možné výhody

viz výhody/bonusy

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.