Benefit EXTRA

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali.cz/pojisteni/zivotni-a-urazove-pojisteni/zivotni-pojisteni
Okruh uživatelů

jednotlivci, rodiny (až 8 osob na jedné smlouvě), pro osoby ve věku 0 - 70 let

Distribuční kanály

vlastní obchodní služba a makléřské společnosti, klony produktu jsou určeny pro externí distribuční sítě

Základní charakteristika

Moderní generace životního pojištění, které pokrývá každodenní životní rizika a poskytuje maximální ochranu všem pojištěným. Rozsah pojistné ochrany můžete průběžně přizpůsobovat aktuálním rizikům a potřebám.

Výhody/bonusy

Investiční a riziková prémie

Konkurenční výhody

Možnost volby mezi rizikovou a investiční variantou.
U rizikové varianty lze vkládat mimořádné pojistné a provádět odkup z mimořádného pojistného.

Novinky

Nově na produktu nabízíme několik připojištění:
1) zproštění od placení v případě plné invalidity
2) pojištění poúrazové péče, kde zaplatíme klientovi rehabilitaci, zdravotní pomůcky apod. až do výše 100 000 Kč
3) pojištění péče o postižené dítě, kde vyplácíme pojistnou částku v případě nesoběstačnosti pojištěného dítěte
4) pojištění ošetřování člena rodiny, kdy po dobu léčení pojištěného dítěte vyplácíme denní dávku zvolenou v pojistné smlouvě
5) nová závažná onemocnění a rozdělení závažných onemocnění na levnější a dražší variantu dle počtu onemocnění
s možností příspěvku 20 000 Kč na léky nehrazené nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou
6) 8 násobek pojistné částky u pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním
7) progresivní pojistné plnění v případě hospitalizace
8) garance navýšení pojistných částek při vybraných životních událostech (př. svatba, narození dítěte, hypotéka) bez zkoumání zdravotního stavu

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Celkově je možné uzavřít až 26 rizik s různými modifikacemi. S možností individuálních pojistných dob a snižujících se pojistných částek.
- pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou;
- pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody;
- pojištění smrti úrazem následkem autonehody;
- pojištění medicínsko-právní asistence;
- pojištění odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami;
- pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,001 % a/nebo 10 % stupně invalidity;
- pojištění hospitalizace následkem úrazu;
- pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení s karencí 7 dnů a výplatou plnění zpětně od 1. dne léčení úrazu;
- pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy;
- pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti s výplatou od 29. a/nebo 62. dne pracovní neschopnosti
- pojištění poúrazové péče, kde zaplatíme klientovi rehabilitaci, zdravotní pomůcky apod. až do výše 100 000 Kč
- pojištění péče o postižené dítě, kde vyplácíme pojistnou částku v případě nesoběstačnosti pojištěného dítěte
- pojištění ošetřování člena rodiny, kdy po dobu léčení pojištěného dítěte vyplácíme denní dávku zvolenou v pojistné smlouvě
- nová závažná onemocnění a rozdělení závažných onemocnění na levnější a dražší variantu dle počtu onemocnění
s možností příspěvku 20 000 Kč na léky nehrazené nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou
- progresivní pojistné plnění v případě hospitalizace
- garance navýšení pojistných částek (zdarma)

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 8,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

neposkytujeme

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

neposkytujeme

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

Sleva za poměr pojistné částky na smrt a denního odškodného za úraz.

Další slevy

Sleva za výši pojistného až 25%.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Super

Super

Generalijejednáznejstaršíchpojišťoven,jespolehlivá,levnáaplnívšecojesmluvnězařízeno.Jednakpojištěníúrazu-umnetobylo pokousánípsem,úrazvpráci-zlomenípravéruky-anásledekpoškozeníkarpálu.Takénámpomohlopojištěnípřikrupobitíavětru.Mohudoporučitispořícíprogramy.ProGeneralijedině-1,tj.výbornéplnění.Mohujedinědoporučit. Moc zdravím - Kubešková

Osvědčila se mi kombinace denního odškodného a nemocenské. Po ůrazu z dopravní nehody a pracovní neschpnosti to byla velká pomoc, 

Osvědčila se mi kombinace denního odškodného a nemocenské. Po ůrazu z dopravní nehody a pracovní neschpnosti to byla velká pomoc, 

Skutečně Generali poskytuje pojištění pro případ dlouhodobé péče? Na jejich webu jsem podobnou informaci nenašla.