UCL Úvěr

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUniCredit Leasing CZ
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.unicreditleasing.cz
Okruh uživatelů

Fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby

Distribuční kanály

POBOČKOVÁ SÍŤ|DEALER|PARTNEŘI

Počet uživatelů 6.000,00
Základní charakteristika

UCL Úvěr je účelový úvěr pro financování nových i ojetých osobních automobilů a motocyklů, který mohou využít nejen spotřebitelé, ale také podnikatelé. Předmět financování je okamžitě ve vlastnictví klienta. Klient je ekonomickým vlastníkem, který předmět financování daňově a účetně eviduje a odepisuje. Délka splácení může být až 84 měsíců, dle nastavení akcí. Možnost bezplatného předčasného splácení úvěru pro spotřebitele dle Zákona o spotřebitelském úvěru; u nespotřebitele dle platného sazebníku poplatků UniCredit Leasing CZ.
Možnosti využití státních dotací.

Výhody/bonusy

Výhody úvěru (možnost daňového odepisování, právní vlastnictví předmětu financování na straně klienta)
Výhody pro klienta: Snadnější dostupnost produktu pro klienta, rychlejší schvalovací proces smlouvy, zároveň zachování možnosti předmět financování daňově odepisovat, široké spektrum použití pro různou komoditu předmětů financování.

Konkurenční výhody

Možnost on-line schvalování smluv.

Na co lze úvěr použít

Nová i ojetá osobní a užitková vozidla, motocykly, nákladní vozidla, stroje a zařízení.

Poznámka

Každý předmět financování musí být havarijně pojištěn, pojištění může být sjednáno jako zajištěné pronajímatelem nebo jako individuální včetně vinkulace. Na každý předmět financování musí být sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Smlouva o zajištění závazku převodem vlastnického práva v kombinaci se smlouvou o výpůjčce.

Požadované doklady

Žádost o financování, 2 doklady s identifikačními údaji, v individuálních případech ekonomické podklady klienta-žadatele.

Forma splácení

Měsíční

Čerpání

Úhradou výše úvěru na účet dodavatele.

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

Pokud má klient k dispozici požadované doklady je vyřízení žádosti kratší.

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ano

Odklad splátek není nabízen

ne

Maximální výše úvěru - Poznámka

není omezena

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

posuzuje se individuálně, podle bonity žadatele

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

posuzuje se individuálně, podle bonity klienta a jeho dosavadní platební morálky

Minimální doba splatnosti (roky) 1,00
Maximální doba splatnosti (roky) 7,00
Minimální úroková sazba - Poznámka

individuální

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru - Poznámka

neuvedeno

Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) - Poznámka

dle podmínek akce

Minimální poplatek (Kč) 0,00
Maximální poplatek (Kč) 0,00
Maximální poplatek - Poznámka

neuvedeno

Správa úvěru (ročně) (Kč) 0,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

neuvedeno

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) - Poznámka

pro spotřebitele bez sankce

Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) - Poznámka

pro spotřebitele bez sankce

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Nuuuu