TopGEN

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

Komplexní majetkové pojištění určené pro malé a střední podnikatele bez ohledu na jimi provozovanou činnost či jejich právní formu.

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě.

Základní charakteristika

TopGEN je určen podnikatelům s celkovou hodnotou movitých a nemovitých věcí do 50 milionů Kč v jednom místě pojištění. V případě pojištění odpovědnosti za škodu pak s ročním obratem maximálně 100 milionů Kč a s limitem pojistného plnění až 50 mil. Kč.

Výhody/bonusy

TopGEN je určen těm podnikatelům, kteří hledají kvalitní, přehlednou a srozumitelnou pojistnou ochranu svého majetku a odpovědnosti za škodu nastavenou podle vlastních potřeb a představ.
V produktu TopGEN získá zákazník produkt, který má tyto výhody :
- poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti všem rizikům, která ohrožují jeho podnikání,
- poskytuje možnost sjednat ho podle pojistných potřeb klienta, jak co do předmětu pojištění, tak co do pojistných nebezpečí,
- poskytuje možnost sjednání dalších druhů pojištění, rozšiřujících pojistnou ochranu klienta na další oblasti (přerušení provozu, strojní rizika, elektronická rizika, odpovědnost za škodu) související s riziky při podnikání,
- pojištění je na novou hodnotu (pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak),
- automaticky jsou pojištěny náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí limit pojistného plnění pro tyto náklady a vícenáklady a stavební součásti je zahrnut již v základní sazbě, s možností jejich navýšení,
- možnost přizpůsobovat pojistnou částku nemovitostí inflaci, tzv. indexace,
- nízká spoluúčast, s možností jejího flexibilního nastavení,
- pojištění odpovědnosti za škodu, zahrnuje širokou pojistnou ochranu před riziky souvisejícími s podnikáním již v základním rozsahu s možností jejího věcného i územního rozšíření dle potřeb zákazníka.

Konkurenční výhody

Flexa v základu s širším krytím než je běžné.
Limity pojistného plnění poskytované zdarma v základním rozsahu pojištění pro stavební součásti, náklady a vícenáklady.
Riziko odcizení zahrnuje i související vandalismus.
Pojištění odpovědnosti je zahrnuto v jedné smlouvě s majetkem.
Odpovědnost zahrnuje i čistě finanční škody, odpovědnost za výrobek, regresy zdravotním pojišťovnám.

Novinky

Možnost uplatnění technických slev za technická opatření snižující riziko vzniku škody. Uplatnění degresivních koeficientů v závislosti na výši pojistné částky.
Allriskové pojištění strojních a elektronických rizik (a to vč. mobilní techniky na uzemí ČR) a pojištění přerušení provozu proti nebezpečí FLEXA, voda z potrubí a přírodní nebezpečí.
Různé možnosti pojištění nebezpečí odcizení podle potřeb zákazníka.
V rámci připojištění je možnost pojistit rozestavěné budovy a věci na území ČR.

Poznámka

TopGEN má jednoduchý a přehledný systém spoluúčastí. Možnost sjednání zlomkového pojištění a pro zákazníky s nízkým rizikem odcizení i možnost jeho sjednání na 1.riziko.
Možnost rozšíření pojistné ochrany o elektronická a strojní rizika proti všem nebezpečím (all risks pojištění). Dále je možno sjednat pojištění přerušení provozu proti nebezpečí FLEXA, voda z potrubí a přírodní nebezpečí v jedné pojistné smlouvě.
Pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje všechny důležité druhy odpovědnosti s možností jejího rozšíření na speciální případy nebo pro vybrané činnosti. Vztahuje se na odpovědnost za škodu, která má příčinu i v době pojištění, i po skončení pojištění. Pojistné plnění vyplacená během jednoho pojistného období jsou až do dvojnásobku sjednaného limitu. Pojištění nákladů právní ochrany je zahrnuto v základním pojištění.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Stavební a montážní rizika 0,00
Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

V rámci připojištění je možnost pojistit rozestavěné budovy a movité věci na území ČR.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ano

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

PřílohaVelikost
PrezentaceTopGen.pdf701.24 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.