REGION

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

Komplexní pojištění určené pro obce, města, kraje, mikroregiony a družstva

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě.

Základní charakteristika

Region je ideální nástroj sloužící k pokrytí rizik spjatých s majetkem a odpovědností obcí a měst. Tento produkt, který je soustavně aktualizován nejen dle potřeb obcí, měst a jiných podobně organizovaných celků, také pokrývá nové požadavky nejen v oblasti samotné podstaty pojištění, ale i s ohledem na legislativní vývoj v oblasti veřejné správy.

Výhody/bonusy

Flexibilní pojištění Region vychází vstříc individuálním potřebám našich klientů a umožňuje tak na jejich požadavky pružně reagovat. Tento produkt nabízí širokou škálu pojistných nebezpečí, která jsou kryta jednou komplexní pojistnou smlouvou. Klientům také výrazně usnadňuje orientaci v problematice pojištění a šetří tím tak jejich práci a čas. Pojištění je navíc sjednáváno na novou cenu, tj. na cenu znovupořízení pojištěných nemovitostí a předmětů.
Region je dlouhodobě nabízen za velmi příznivou cenu, kterou lze i dále snižovat úpravami spoluúčastí či jednotlivých limitů pojistného plnění - některé z těchto limitů jsou pro vybraná rizika poskytovány zdarma už v základním rozsahu pojištění (pojištění stavebních součástí, krytí nákladů aj.). K dispozici je také bohatý slevový program šitý na míru potřebám jednotlivých klientů, který mimo jiné zahrnuje i možnost poskytnutí slev občanům na jejich běžná občanská pojištění.

Konkurenční výhody

Živelní pojištění na novou cenu bez reálných limitů. Limity pojistného plnění poskytované zdarma v základním rozsahu pojištění. Riziko odcizení zahrnující i související vandalismus. Slevy pro občany města či podnikatele z regionu.

Novinky

Nově stanovené sazby pro pojištění rizik FLEXA, pro 1. riziko odcizení a také pro věci zvláštního charakteru. Snížení sazeb u katastrofických rizik a povodně. Možnost sjednání pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z organizování veřejné služby.

Poznámka

Pro produkt Region je nastaven klientsky vstřícný přístup v oblasti likvidace - již při sjednání pojistné smlouvy je určen konkrétní pracovník, který bude zajišťovat bezproblémový průběh likvidace případných pojistných událostí.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ne

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Stavební a montážní rizika 0,00
Další majetková připojištění

Pojištění vandalismu, pojištění rozbití skla, pojištění přepravy, pojištění nákladů

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Poznámka

Potřeby obcí a měst jsou jedny z nejkomplexnějších v celém sektoru pojištění - jejich dobré a kvalitní pokrytí je proto dobrým základem spokojenosti klienta.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ne

Další odpovědnostní připojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu státní a veřejné zprávy, pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů, pojištění odpovědnosti za škodu obecní policie a hasičského sboru, pojištění odpovědnosti za škodu z provozu kulturních a rekreačních zařízení

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Poznámka

Při zajišťování odpovědnosti za škodu lze sjednat jakoukoli kombinaci z široké palety nadstandardních a individuálních pojištění, která jsou spjatá s provozem obce či města.

Havarijní pojištění

ano

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ano

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

jiné výhody

Bonifikace

Poznámka

Bonifikační doložky mají v případě příznivého škodního průběhu ve sledovaném období za následek příznivé slevy z pojistného, které mohou být v řádech i několika desítek procent.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.