Pojištění podnikatelů MENU

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.generali.cz/clanky/menu
Okruh uživatelů

Komplexní majetkové pojištění určené pro malé a střední podnikatele v oboru gastronomie a hotelnictví, bez ohledu na jimi provozovanou činnost či jejich právní formu.

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě.

Počet uživatelů 5.000,00
Základní charakteristika

Pojištění podnikatelů MENU je určeno podnikatelům v oboru gastronomie a hotelnictví, s celkovou hodnotou movitých a nemovitých věcí do 50 milionů Kč v jednom místě pojištění. V případě pojištění odpovědnosti za škodu pak s ročním obratem maximálně 100 milionů Kč a s limitem pojistného plnění až 50 mil. Kč.

Výhody/bonusy

Pojištění je určeno těm podnikatelům, kteří hledají kvalitní, přehlednou a srozumitelnou pojistnou ochranu svého majetku a odpovědnosti za škodu nastavenou podle vlastních potřeb a představ.
V rámci pojištění podnikatelů MENU získá zákazník produkt, který má tyto výhody :
- poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti všem rizikům, která ohrožují jeho podnikání,
- poskytuje možnost sjednat ho podle pojistných potřeb klienta, jak co do předmětu pojištění, tak co do pojistných nebezpečí,
- poskytuje možnost sjednání dalších druhů pojištění, rozšiřujících pojistnou ochranu klienta na další oblasti (přerušení provozu, strojní rizika, elektronická rizika, odpovědnost za škodu) související s riziky při podnikání,
- pojištění je na novou hodnotu (pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak),
- automaticky jsou pojištěny náklady vynaložené v příčinné souvislosti s pojistnou událostí limit pojistného plnění pro tyto náklady a vícenáklady a stavební součásti je zahrnut již v základní sazbě, s možností jejich navýšení,
- možnost přizpůsobovat pojistnou částku nemovitostí inflaci, tzv. indexace,
- nízká spoluúčast, s možností jejího flexibilního nastavení,
- pojištění odpovědnosti za škodu, zahrnuje širokou pojistnou ochranu před riziky souvisejícími s podnikáním již v základním rozsahu s možností jejího věcného i územního rozšíření dle potřeb zákazníka.

Konkurenční výhody

Speciální balíček pojištění šitý na míru všem, kdo podnikají v oblasti gastronomie, hotelnictví či ubytování.
Flexa v základu s širším krytím než je běžné.
Limity pojistného plnění poskytované zdarma v základním rozsahu pojištění pro stavební součásti, náklady a vícenáklady.
Riziko odcizení zahrnuje i související vandalismus.
Možnost připojistit předzahrádky, výherní automaty, obsah chladících a mrazících zařízení, specialní strojní vybavení užívané v kuchyňském provozu.
Pojištění odpovědnosti je zahrnuto v jedné smlouvě s majetkem.
Odpovědnost zahrnuje i čistě finanční škody, odpovědnost za výrobek, regresy zdravotním pojišťovnám, škody na věcech hostů, škody na zdraví v důsledku salmonely, škody v důsledku provozu dětských hřišť a koutků, odpovědnost za odložená kola a lyže, odpovědnost z provozu sněžného skútru či rolby.

Novinky

Možnost uplatnění technických slev za technická opatření snižující riziko vzniku škody. Uplatnění degresivních koeficientů v závislosti na výši pojistné částky.
Allriskové pojištění strojních a elektronických rizik (a to vč. mobilní techniky na uzemí ČR) a pojištění přerušení provozu proti nebezpečí FLEXA, voda z potrubí a přírodní nebezpečí.
Různé možnosti pojištění nebezpečí odcizení podle potřeb zákazníka.
V rámci připojištění je možnost pojistit rozestavěné budovy a věci na území ČR.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Další majetková připojištění

V rámci připojištění je možnost pojistit rozestavěné budovy a movité věci na území ČR.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.