TopRevit

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelWüstenrot hypoteční banka
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.wuestenrot.cz/uvery/toprevit
Okruh uživatelů

právnické osoby - bytová družstva, společenství vlastníků jednotek

Distribuční kanály

obchodní místa Wüstenrot, externí sítě

Základní charakteristika

Úvěr bez zástavy nemovitosti určený na financování rekonstrukcí, modernizací a oprav bytových domů nebo na splacení dříve poskytnutých úvěrů jiných bank na tyto účely.

Výhody/bonusy

- jednoduché formy zajištění a nízké požadavky na zajištění
- doba splatnosti až 25 let, tj. nízké měsíční zatížení
- možnost mimořádných splátek bez sankcí (z dotačních programů - až do výše 10 % z výše poskytnutého úvěru v rámci každého období platnosti úrokové sazby - v libovolné výši ke dni ukončení platnosti úrokové sazby)
- využití platných státních podpor a dotací
- odborné poradenství
- sleva z pojistného v případě pojištění financované nemovitosti u Wüstenrot pojišťovny a.s.

Konkurenční výhody

- bez poplatků za čerpání úvěru
- bez poplatků za rezervaci peněžních prostředků
- bez nutnosti vedení běžného účtu
- smluvní jistota garantované sazby po celou dobu splatnosti úvěru

Typ úvěru

účelový úvěr

Na co lze úvěr použít

revitalizace bytových domů

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

dle typu právnické osoby a průměrné výše úvěru na 1 bytovou jednotku - základní zajištění právem na výplatu pojistného plnění z pojištění financované nemovitosti (např. u SVJ až do průměrné výše úvěru 300 tis. Kč na 1 bytovou jednotku), nad stanovenou výši ručení třetí osobou (vlastníkem/nájemníkem bytu)

Požadované doklady

- k právní subjektivitě (výpis z OR, stanovy, zápis z členské schůze)
- k účelovosti (výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, rozpočtové náklady)
- k ekonomické situaci (účetní závěrka, přiznání k dani z příjmů, doklady o závazcích a pohledávkách, rekapitulace tvorby fondu oprav)

Ručení

vyžadováno pouze při překročení stanovené průměrné výše úvěru na 1 bytovou jednotku

Forma splácení

anuitní

Čerpání

postupné nebo jednorázové, vyčerpání úvěru do 2 let od uzavření úvěrové smlouvy

Doba vyřízení žádosti (dny) 10,00
Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ano

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ne

Minimální výše úvěru (Kč) 300.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

max. úvěrové zatížení 500000 Kč na 1 bytovou jednotku

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

maximální výše je stanovena jako max. úvěrové zatížení na 1 bytovou jednotku

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

maximální výše je stanovena jako max. úvěrové zatížení na 1 bytovou jednotku

Minimální doba splatnosti (měsíce) 60,00
Maximální doba splatnosti (měsíce) 300,00
Úročení

garantovaná pevná úroková sazba 3.18% p.a. s platností na 3 roky nebo na 5 let

Minimální úroková sazba (%) 3,08
Minimální úroková sazba - Poznámka

jedná se o tříletou nebo pětiletou úrokovou sazbou

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 4.900,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 1.800,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

účtováno 150 Kč měsíčně

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 5,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) - Poznámka

sankce z výše mimořádné splátky, platí pouze při mimořádných splátkách nad rámec výše uvedených

Pojištění úvěru

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.