Malý podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelEqua bank a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.equabank.cz/podnikatele/uvery/uvery-se-zarukou-eif
Okruh uživatelů

Fyzické osoby podnikatelé, Právnické osoby - s.r.o., v.o.s., k.s. a a.s.

Distribuční kanály

Pobočková síť, síť externích spolupracovníků

Základní charakteristika

Financování v rámci Malého podnikatelského úvěru se zárukou Evropského investičního fondu je poskytováno v rámci Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu.
Malý podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro rozvoj podnikání mikropodnikům a malým i středním firmám.

Určené pro subjekty s:
- maximálním počtem 250 zaměstnanců
- ročním obratem max. 50 mil. EUR / 1,3 mld. CZK (resp. bilanční suma max. 43 mil. EUR / 1,1 mld. CZK)

Výhody/bonusy

- žádné poplatky za záruku EIF
- bez žádosti o záruku
- vyšší limit úvěru
- vyšší kredit při schvalování úvěru
- nižší požadavky na další zajištění úvěru

Konkurenční výhody

- bez poplatku za poskytnutí
- zrychlený proces schvalování
- individuální přístup

Typ úvěru

- Investiční
- Provozní

Na co lze úvěr použít

Financování investičních a provozních potřeb. Nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

- záruka Evropského investičního fondu
- blankosměnka
- nemovitost - není povinná, dle vlastního uvážení (max. do výše 80% úvěru)

Požadované doklady

- doložení příjmů - daňové přiznání, finanční výkazy - rozvaha a výkaz zisků a ztrát (výsledovka).
- doložení bezdlužnosti - správa sociálního zajištění a FÚ
- dokumenty dokládající účel úvěru - pokud jsou relevantní

Forma splácení

- anuitní, lineární splátka
- kontokorent - příchozí platbou na běžný účet

Čerpání

- jednorázové
- tranše

Neúčelový úvěr - na účet klienta
Účelový úvěr - na účet definovaný smlouvou

Minimální výše úvěru (Kč) 1.000.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 10.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 10.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 10.000.000,00
Minimální doba splatnosti (měsíce) 12,00
Maximální doba splatnosti (měsíce) 180,00
Úročení

Úroková sazba je stanovena individuálně

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 2.400,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

200 Kč měsíčně

Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 5,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) - Poznámka

Min. 3 000 Kč, Lze řešit individuálně

Pojištění úvěru

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.