Partners Bond Opportunity

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.partnersis.cz/nase-fondy/partners-bond-opportunity
ISIN

CZ0008475662

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Auditor

KPMG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Partners Financial Services, a.s.

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners Bond Opportunity je dosažení zhodnocení majetku nad úroveň výnosu bankovních vkladů, přičemž těžištěm portfolia fondu jsou investice do konzervativnějších investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy a termínové vklady.

Fond Partners Bond Opportunity nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a kteří hledají s tím spojené vyšší možné zhodnocení prostředků, a to mimo akciové trhy. Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří mají zájem především o participaci na dění na dluhopisových trzích.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index a klade důraz na diverzifikaci a likviditu.

Fond bude investovat do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací a jiných obdobných investičních nástrojů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice. Investice nejsou omezeny žádným způsobem na určité hospodářské odvětví, stát či region, jinou část trhu nebo na určitý druh aktiv. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating).

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje, aby zajistil fond proti měnovému riziku cizoměnových investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Výhody/bonusy

Fond je klientům nabízen s nulovými vstupními poplatky. Pokud klient zároveň dodrží minimální doporučený investiční horizont 3 roky, pak je i zpětný odkup zcela bez poplatků.

Konkurenční výhody

Trvale nulový vstupní poplatek.
Nízký manažerský poplatek 0,5 % p.a.
TER hluboko pod 1 %.
Denní likvidita a denní ocenění reálnými cenami.
Žádné hluboce spekulativní dluhopisy.
Zajištěné měnové riziko.
Nízká volatilita na úrovni SRRI 1.
Důraz na kladnou výkonnost a rostoucí hodnotu podílů.
Daňová optimalizace.
Žádné závazky z Rámcové smlouvy.
Transparentní data dostupná on-line.
Český právní systém a licence ČNB.

Novinky

Fond založen až v době, kdy sazby ČNB a výnosy dluhopisů dosáhly smysluplných hodnot, aby nebyli klienti vystaveni poklesu hodnoty svých investic.
Jedno z nejvyšších zhodnocení, jak od založení, tak v letošním roce a s nejmenší volatilitou.

Parametry

Datum založení

10.10.2018

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 110,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 20.3.2019

Kurs podílového listu (Kč) 1,01
Datum stanovení kursu

20.3.2019

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Alokace

pevně úročené instrumenty

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 3,00
Prodej PL od

10.10.2018

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Manažer fondu od

10.10.2018

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Týdenní (%) 0,12
Týdenní - Poznámka

k 20.3.2019

Měsíční (%) 0,35
Měsíční - Poznámka

k 20.3.2019

13 týdnů (%) 0,80
13 týdnů - Poznámka

k 20.3.2019

Od založení (%) 0,98
Od založení - Poznámka

k 20.3.2019
(fond byl založen 10.10.2018)

Volatilita

0,35 % (týdenní data, 3M horizont) - SRRI 1

Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Fond ještě absolutně týdenně nikdy neklesl. Maximální relativní týdenní pokles hodnoty byl -0,06 %.

Maximální měsíční pokles (Kč) 0,00
Maximální měsíční pokles - Poznámka

Fond ještě absolutně meziměsíčně nikdy neklesl. Maximální relativní měsíční pokles hodnoty byl -0,04 %.

Roční výkonnost

2018 (%) 0,21
2018 poznámka

Fond založen v říjnu a zainvestován od listopadu.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Trvale nastaven na nula.

Maximální výstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

při odkupu v prvním roce investice 3 %
při odkupu v druhém roce investice 2 %
při odkupu v třetím roce investice 1 %
poté 0 %

Zvýhodněný přestup (Kč) 0,00
Zvýhodněný přestup - Poznámka

Přestupy v rámci skupiny za poplatek 0 %.

Správcovský poplatek (Kč) 0,50
Správcovský poplatek - Poznámka

maximální poplatek dle statutu 1,5 % p.a., aktuálně 0,5 % p.a.

Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 - Poznámka

Fondu resp. klientům nebyly účtovány žádné poplatky.

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

20.3.2019

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 0,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 38,00
Dluhopisy domácí (%) 15,00
Dluhopisy zahraniční (%) 47,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.