Amundi Funds II - European Equity Target Income

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAmundi Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttp://pioneer.cz/Fond/ZakladniUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityTargetIncome&class...
ISIN

LU0701926320

Správce

Amundi Luxembourg S.A.

Depozitář

Société Générale Bank & Trust

Druh fondu

Akciový

Okruh uživatelů

převážně retailoví investoři

Distribuční kanály

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů

Základní charakteristika

Amundi Funds II – European Equity Target Income dosahuje významných výnosů a vysokých dividend kombinací akciového portfolia, kladoucího důraz jak na dividendový růst, tak na růst kapitálu, a využití opčních strategií. Portfolio dosahuje výnosů a generuje vysoký příjem pomocí netradičních zdrojů příjmu i v prostředí, v němž je dosažení zisku klasickými metodami velmi složité.

Podfond usiluje o dosažení příjmů s druhotným cílem dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě a které nabízejí potenciál vyšších než průměrných dividend. Podfond bude investovat alespoň 75% do akciových a s akciemi souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které mají své sídlo v EU. Podfond může rovněž investovat až 20% svých aktiv do všech typů dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných jak vládními, tak nevládními emitenty. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.

Výhody/bonusy

1) Předem stanovená výše a frekvence výplaty cílované dividendy na celý kalendářní rok.
2) Dvě investiční třídy - vyplácející dividendu (příjem fondu se vyplatí) a reinvestiční (příjem fondu se reinvestuje)
3) Fond investuje zejména do společností vyplácejících vysokou dividendu, která má potenciál zůstat v čase stabilní. Vytváří diverzifikovaný koš evropských akcií, které mají potenciál přinést vyšší dividendový růst i kapitálové zhodnocení.
4) Fond využívá opční strategie ke zvýšení výnosu inkasem prémie za prodej call opce, což je výhodou zejména při poklesech akciových trhů.

Konkurenční výhody

1) Jeden z mála dividendových fondů na českém trhu.
2) Fond po celou dobu své existence pokaždé vyplatil vyšší dividendu, než jaká byla cílována - viz níže pro A EUR třídu vyplácející dividendy:

cílovaná dividenda, vyplacená dividenda
2017: 6.75%, 6.75%
2016: 6.75%, 6.75%
2015: 7%, 7.2%
2014: 7%, 7.3%
2013: 7%, 7.5%
2012: 6%, 7.3%

3) Fond je měnově zajištěn do české koruny
4) Fond je k dispozici jak v dividendových, tak v reinvestičních třídách (EUR - distribuující i reinvestiční; CZK hedged - distribuující i reinvestiční)
5) Fond je jedním z nejprodávanějších akciových fondů v nabídce Amundi ČR.
6) Fond může snížit kolísavost portfolia využitím opčních strategií, a to především při poklesu trhu.

Parametry

Datum založení

23.11.2011

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 64.892,00
Kurs podílového listu (Kč) 58,67
Datum stanovení kursu

29.12.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

EUR

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 6,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Karl Huber, Thomas Radinger

Manažer fondu od

23.11.2011

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 0,76
13 týdnů (%) 0,20
26 týdnů (%) 0,99
52 týdnů (%) 5,26
Dva roky (%) 3,36
Dva roky (p.a.) (%) 1,67
Tři roky (%) 10,88
Tři roky (p.a.) (%) 3,50
Pět let (%) 44,36
Pět let (p.a.) (%) 7,62
Od založení (%) 74,10
Volatilita 13,92
Sharp ratio 0,27
Sharp ratio - Poznámka

3 roky

Roční výkonnost

2015 (%) 7,27
2014 (%) 5,41
2013 (%) 23,52
2012 (%) 11,65

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Jedná se o maximální nákupní poplatek dle Prospektu Pioneer Funds. Maximální výše nákupního poplatku dle ceníku platného pro Českou republiku je 3,75%.

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,50
Správcovský poplatek - Poznámka

Jedná se o max. manažerský poplatek v % dle Prospektu Pioneer Funds.

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 1,79
Minimální výše první investice (Kč) 100.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

Minimální výše jednorázové počáteční investice pro reinvestiční třídy je pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu nižší z částek 1 200 EUR/1 800 USD nebo 30 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše jednorázové počáteční investice pro dividendové třídy je pro EUR třídu 3 500 EUR, pro USD třídu 3 500 USD a pro CZK třídu 100 000 Kč (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Minimální výše jednorázové následné investice je vždy pro EUR třídu/USD třídu/CZK třídu nižší z částek 400 EUR/600 USD nebo 10 000 CZK (nebo měnový ekvivalent).

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Minimální výše investice do každého Programu pravidelného investování RYTMUS je nižší z částek 25 EUR, 25 USD nebo 500 Kč (nebo měnový ekvivalent). Minimální celková investovaná částka musí být při investici do každého Programu pravidelného investování RYTMUS 18 000 Kč (nebo měnový ekvivalent).

Pravidelné investice do dividendových tříd podfondu nejsou možné.

Portfolio

Akcie zahraniční (%) 92,89
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 6,43
Ostatní položky zahraniční (%) -5,19
PřílohaVelikost
2180175_am_letak_4pager_-_dividendove_fondy_a4_cz_ver01.pdf862.5 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.