AXA penzijní připojištění - transformovaný fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axa.cz/sporeni-na-duchod/penzijni-pripojisteni/
Depozitář PF

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Auditor PF

Mazars Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč)

398 500 832

Základní jmění PF - Poznámka

Jde pouze o položku Základní kapitál, do kapitálové vybavenosti penzijní společnosti lze dále řadit následující položky:

Základní kapitál: 398 501 tis. Kč
Emisní ážio: 521 684 tis. Kč
Nerozdělený zisk z minulých let: 376 804 tis. Kč
Rezervní a kapitálové fondy: 640 963 Kč
Oceňovací rozdíly: 4 980 tis. Kč
Neauditovaný (předběžný) zisk za účetní období 2013: -283 373 tis. Kč

Vlastní kapitál celkem tedy činí 1 659 558 tis. Kč. Poměrem vlastního kapitálu vůči celkovým pasivům je PF AXA nejlépe kapitálově vybavenou penzijní společností na českém trhu.

Jde o výsledky za celou penzijní společnost. Výsledky samotného transformovaného fondu (dříve penzijního fondu) jsou kladné.

Vznik PF 1.994,00
Akcionáři PF

SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, F - 750 08 Paříž, Francie, podíl 99,99 %

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

AXA investiční společnost a.s.

Okruh uživatelů

občané ČR starší 18 let, občané EU účastnící se důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR

Distribuční kanály

produkci šíří prostřednictvím interní prodejní sítě, externích smluvních partnerů, zaměstnavatelů přispívajících svým zaměstnancům na penzijní připojištění a

Počet uživatelů 311.332,00
Základní charakteristika

Produkt je vhodný k dlouhodobému tvoření finančních rezerv do důchodového věku s využitím státních příspěvků. Tento způsob spoření je ještě podpořen možností využití daňových úlev. Další výhodu tvoří možnost zaměstnavatele přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Tento příspěvek tvoří nákladovou položku zaměstnavateli a nezapočítává se do základu na sociální pojištění.

Přesné zhodnocení prostředků účastníků v Transformovaném fondu AXA penzijní společnosti, a.s. za rok 2017 bude známé až po ověření účetní závěrky auditorem. Již nyní však odhadujeme jedno z nejvyšších zhodnocení na trhu v rozmezí 0.70% až 0.75% p.a. I za uplynulé období jsme tak klientům transformovaného fondu pomohli zhodnotit jejich prostředky, a to navzdory nepříznivým podmínkám na dluhopisových trzích v průběhu téměř celého loňského roku.

Výhody/bonusy

- státní příspěvky až 230 kč měsíčně
- možnost snížení daňového základu až o 24.000 Kč
- možnost příspěvku zaměstnavatele (zaměstnavatel ani zaměstnanec z příspěvku neplatí odvody)
- příspěvek z AXA Clubu

AXA penzijní společnost umožňuje navíc svým účastníkům penzijního připojištění díky členství v AXA Clubu získat kreditní kartu s těmito podmínkami:
- Až 45denní bezúročné období
- Karta je vydána bez nutnosti zakládání dalšího bankovního účtu
- Vydání karty zdarma
- Bez měsíčního poplatku za vedení karty
- Nejmodernější čipová technologie pro vyšší bezpečnost
- Z každé bezhotovostní platby je část připsána ve prospěch penzijního připojištění AXA
- Kvalitní doplňkové služby - cestovní pojištění Travel, pojištění Credit proti neschopnosti splácet úvěr a pojištění Safe pro případ ztráty či zneužití kreditní karty

Konkurenční výhody

Elektronické správa účtu prostřednictvím Osobního účtu Moje AXA 24 hodin denně na www.axa.cz.

Další konkurenční výhodou je bezesporu AXA Club a AXA karta, s níž přišla AXA jako první na českém trhu. Klienti při platbě AXA kartou získávají slevu při nákupech u partnerů AXA Clubu a dále bonus 0,5% ze všech ostatních nákupů AXA kartou.

Produkt je vhodný k dlouhodobému tvoření finančních rezerv do důchodového věku s využitím státních příspěvků. Tento způsob spoření je ještě podpořen možností využití daňových úlev. Další výhodu tvoří možnost zaměstnavatele přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Tento příspěvek tvoří nákladovou položku zaměstnavateli a nezapočítává se do základu na sociální pojištění.

Přesné zhodnocení prostředků účastníků v Transformovaném fondu AXA penzijní společnosti, a.s. za rok 2017 bude známé až po ověření účetní závěrky auditorem. Již nyní však odhadujeme jedno z nejvyšších zhodnocení na trhu v rozmezí 0.70% až 0.75% p.a. I za uplynulé období jsme tak klientům transformovaného fondu pomohli zhodnotit jejich prostředky, a to navzdory nepříznivým podmínkám na dluhopisových trzích v průběhu téměř celého loňského roku.

Novinky

Rozšíření elektronické správy smlouvy prostřednictvím Osobního účtu Moje AXA
- možnost změny kontaktních údajů
- možnost změny příspěvků
- možnost tisku výpisů a potvrzení
- možnost změny trvalé adresy a dalších osobních údajů
- přehled všech pohybů a aktuálních údajů na smlouvě

Přístup je k dispozici 24 hodin denně na www.axa.cz.

Poznámka

AXA v České republice působí prostřednictvím penzijní společnosti, životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), investiční společnosti a banky. Má více než 1,5 milionu klientů, téměř 500 zaměstnanců a více než 63 miliard korun aktiv pod správou. AXA životní pojišťovna má na českém pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2012 činil 11,2 miliardy korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 287 tisíc. AXA pojišťovna vstoupila na trh v roce 2008. Nabízí pojištění DOMOV (stavby, domácnosti) a AUTO (povinné ručení a havarijní pojištění) se širokou nabídkou různých připojištění a asistenčních služeb. Hodnota hrubého předepsaného pojistného činila v roce 2012 téměř 745 mld. Kč. Počet smluv AXA pojišťovny dosáhl ke konci roku 2012 více než 320 tisíc. AXA penzijní společnost obsadila v roce 2012 čtvrtou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což činí 12,5 % podílu na trhu. Stejné pozice na trhu dosahuje i dle objemu správy aktiv. Udržuje si tak stabilně pozici jedné z největších penzijních společností na českém trhu. Celkově využívá služeb AXA penzijní společnosti zhruba 438 tisíc klientů. Jednou z priorit společnosti je spolupráce se zaměstnavateli, kteří svým zaměstnancům přispívají na penzijní spoření. Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činil ke konci roku 2012 zhruba 117 tisíc. AXA investiční společnost na českém trhu působí od roku 2007 a na konci roku 2012 měla již více než 18 tisíc klientů. Aktiva pod správou AXA investiční společnosti představují nyní téměř 54 miliard korun. AXA investiční společnost nabízí celkem 9 podílových fondů, přičemž tři z nich jsou střešní fondy, které dávají i drobným českým klientům možnost investovat do nejlepších z 1100 fondů spravovaných společnostmi AXA. Na český bankovní trh vstoupila skupina AXA prostřednictvím AXA Bank, která nabízí výhodný spořicí účet s ročním zhodnocením 1,7 % a bez poplatků za otevření, vedení či zrušení účtu a dále hypotéky s vedením úvěrového účtu zdarma.

Parametry

2017 (zhodnocení v %) 0,75
2017 - Poznámka

odhad, přesně bude známo po ověření auditem

2016 (zhodnocení v %) 1,03
2015 (zhodnocení v %) 1,10
2014 (zhodnocení v %) 1,46
2013 (zhodnocení v %) 2,29
2012 (zhodnocení v %) 1,23
2011 (zhodnocení v %) 1,47
2010 (zhodnocení v %) 1,47
2009 (%) 2,00
2008 (%) 0,00
2007 (%) 2,20
2006 (%) 2,50
2005 (%) 3,74
2004 (%) 3,11
2003 (%) 3,36
2002 (%) 3,41
2001 (%) 4,25
2000 (%) 4,10
1999 (%) 6,50
1998 (%) 10,10
1997 (%) 11,20
2016 prostředky účastníků (Kč) 9.999.999.999,00
2016 zisk před zdaněním (Kč) 397.800.000,00
2013 prostředky účastníků (Kč) 33.410.000.000,00
2013 zisk před zdaněním (Kč) 8.540.400.000,00
2013 čistý zisk (Kč) 728.254.890,00
2012 prostředky účastníků (Kč) 30.852.728.000,00
2012 zisk před zdaněním (Kč) 99.999.999,99
2012 čistý zisk (Kč) 99.999.999,99
2011 prostředky účastníků (Kč) 3.324.666.100,00
2011 zisk před zdaněním (Kč) 577.324.000,00
2011 čistý zisk (Kč) 575.349.000,00
2010 prostředky účastníků (Kč) 3.324.500.000,00
2010 čistý zisk (Kč) 571.000.000,00
2009 prostředky účastníků (Kč) 33.138.998.000,00
2009 zisk před zdaněním (Kč) 0,00
2009 čistý zisk (Kč) 789.375.000,00
2008 prostředky účastníků (Kč) 33.840.522.000,00
2008 zisk před zdaněním (Kč) 0,00
2008 čistý zisk (Kč) 9.682,00
2007 prostředky účastníků (Kč) 3.222.801.600,00
2007 zisk před zdaněním (Kč) 0,00
2007 čistý zisk (Kč) 790.438.000,00
2006 prostředky účastníků (Kč) 29.475.283.000,00
2006 zisk před zdaněním (Kč) 0,00
2006 čistý zisk (Kč) 757.524.000,00
2005 prostředky účastníků (Kč) 26.288.000.000,00
2005 zisk před zdaněním (Kč) 10.480.000.000,00
2004 prostředky účastníků (Kč) 24.864.000.000,00
2004 čistý zisk (Kč) 767.319.000,00
2003 prostředky účastníků (Kč) 21.334.000.000,00
2003 čistý zisk (Kč) 613.940.000,00
2002 prostředky účastníků (Kč) 1.829.200.000,00
2002 čistý zisk (Kč) 611.204.000,00
2001 prostředky účastníků (Kč) 5.773.000.000,00
2001 čistý zisk (Kč) 182.730.000,00
2000 prostředky účastníků (Kč) 3.658.000.000,00
2000 čistý zisk (Kč) 53.531.000,00
1999 prostředky účastníků (Kč) 2.791.000.000,00
1999 čistý zisk (Kč) 110.924.000,00
1998 prostředky účastníků (Kč) 2.035.000.000,00
1998 čistý zisk (Kč) 157.300.000,00
1997 čistý zisk (Kč) -11.169.000,00
Údaje k

31.12.2013

Akcie a podílové listy (%) 4,01
Dluhopisy (%) 81,48
Pokladniční poukázky (%) 0,00
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 8,91
Nemovitosti (%) 4,79
Ostatní investice (%) 0,81
Jiná finanční umístění (%) 0,00
2013 počet účastníků 412.568,00
2013 podíl na trhu (%) 8,00
2012 počet účastníků 438.430,00
2012 podíl na trhu (%) 8,50
2011 počet účastníků 472.159,00
2011 podíl na trhu (%) 10,30
2010 počet účastníků 499.072,00
2010 podíl na trhu (%) 10,80
2009 počet účastníků 526.744,00
2009 podíl na trhu (%) 16,60
2008 počet účastníků 560.449,00
2008 podíl na trhu (%) 18,20
2007 počet účastníků 577.082,00
2007 podíl na trhu (%) 19,90
2006 počet účastníků 593.728,00
2006 podíl na trhu (%) 21,70
2005 počet účastníků 604.401,00
2005 podíl na trhu (%) 23,00
2004 počet účastníků 614.000,00
2004 podíl na trhu (%) 20,00
2003 počet účastníků 564.000,00
2003 podíl na trhu (%) 21,00
2002 počet účastníků 603.000,00
2002 podíl na trhu (%) 23,00
2001 počet účastníků 249.000,00
2001 podíl na trhu (%) 10,00
2000 počet účastníků 190.000,00
2000 podíl na trhu (%) 8,00
1999 počet účastníků 168.000,00
1999 podíl na trhu (%) 8,00
1998 počet účastníků 129.000,00
1998 podíl na trhu (%) 7,50
1997 počet účastníků 59.000,00
1997 podíl na trhu (%) 3,50

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Výsluhová

ano

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Jiné

Penze po pevně danou dobu pouze u starších penzijních plánů. Jako jediný penzijní fond na trhu AXA nabízí možnost opakovaného využití výsluhové penze.

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Typu penze

ano

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

 Chtěla bych znát stav mého penzijního připojištění za rok 2020 a podmínky .jednorázového vypořádání. Číslo smlouvy:1800302376 z  26.5.2016. Děkuji Skácelíková tel.776648834

Nevím jak nahlédnout do výpisu

Dobrý den,prosím kolik peněz připadá na moji smlouvu a kolik bych dostala při předčasném ukončení? Při podpisu smlouvy jsem byla oklamána ohledně délky pojištění. Číslo smlouvy1111661778

Dobrý den,

rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás prosím přímo na naší infolince tel. 292 292 292 v pracovních dnech od 8.30 do 17.00.

Vaše AXA

prosímo výpis  penzijního spoření

dne 30.7.2018 jsem po dovršení 60 let věku požádal o vyplacení důchodového připojištění a do dnešního dne jsem nedostal žádné písemné vyrozumění.Dekuji za odpověď.

Dobrý den,

 

abychom mohli situaci provéřit, je potřeba ověřit konkrétní situaci na dané smlouvě. ABychom tak mohli učinit, prosíme abyste nás kontaktoval na naší infolince na čísle 292 292 292 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00.

 

Kolegové smlouvu a situaci s výplatou prostředků prověří a poskytnou Vám potřebné informace.

 

Vaše AXA

Dobrý den,

 

abychom mohli situaci provéřit, je potřeba ověřit konkrétní situaci na dané smlouvě. ABychom tak mohli učinit, prosíme abyste nás kontaktoval na naší infolince na čísle 292 292 292 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00.

 

Kolegové smlouvu a situaci s výplatou prostředků prověří a poskytnou Vám potřebné informace.

 

Vaše AXA

Dobrý den,

 

abychom mohli situaci provéřit, je potřeba ověřit konkrétní situaci na dané smlouvě. ABychom tak mohli učinit, prosíme abyste nás kontaktoval na naší infolince na čísle 292 292 292 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00.

 

Kolegové smlouvu a situaci s výplatou prostředků prověří a poskytnou Vám potřebné informace.

 

Vaše AXA

Jak můžete uvádět zhodnocení za rok 2012 u produktu, který neexistoval? Pokud je mi známo, doplňkové penzijní spoření je na trhu od 2013.

Dobrý den,

důvod je jednoduchý. Součástí doplňkového penzijního spoření (DPS) jsou totiž nejenom účastnické fondy, ale i transformované fondy. Tyto transformované fondy vznikly přeměnou dřívějších penzijních fondů a na tyto fondy navazují! Proto pokračujeme v uvádění zhodnocení transformovaných fondů.

Některé penzijní společnosti v soutěži Zlatá koruna rozlišují u názvů produktu mezi účastnickými fondy a penzijním připojištěním. Naše penzijní společnost se drží legislativně správného označení třetího pilíře, a to doplňkové penzijní spoření.

Pravdou je, že současná situace v oblasti názvosloví penzí může být poněkud matoucí, ale po čase se správné pojmy ustálí. Malá rekapitulace:

- do 1.1.2013 se třetí pilíř důchodového systému v ČR nazýval penzijní připojištění

- od 1.1.2013 se třetí pilíř důchodového systému v ČR nazývá Doplňkové penzijní spoření (mimochodem zákon o doplňkovém penzijním spoření obsahuje i paragrafy upravující transformované fondy).

- součástí DPS jsou účastnické fondy a transformované fondy

- transformované fondy navazují (svou skladbou portfolia a legislativou stanovenými povinnostmi) na předchozí penzijní fondy.

- pojem DPS je zvykem používat jako označení nového produktu (účastnických fondů), nicméně tento pojem je legislativním označením pro celý třetí pilíř.

dobry den chtela bych se zeptat zda bych dostala kreditni kartu axa.jsem vase klientka ale nevim kde bych si mohla o kartu zazadat.a zda k ni neco potrebuji.s pozdravem kotroušova.