Povinné ručení Generali KOMPLET

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

pro vlastníky všech vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s výjimkou historických vozidle

Distribuční kanály

vlastní obchodní služba, autoprodejci, makléři, on-line sjednávání

Základní charakteristika

Pojištění KOMPLET je určeno pro všechny kategorie vozidel a zahrnuje:
- pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s limity pojistného plnění 70 / 70 mil. Kč.
- pojištění vozidla na riziko střetu se zvířetem
- asistenční služby pro případ havárie i poruchy vozidla pro osobní, užitková a nákladní vozidla

Výhody/bonusy

Úhrada škod na pojištěném vozidle vzniklých při střetu vozidla se zvířetem, a to až do výše 100 000 Kč v každém pojistném období smlouvy při spoluúčasti 1 000 Kč na pojistné události.Generali hradí náklady na opravu obvyklé v ČR, a to na základě faktury za opravu. Neuplatňuje amortizaci ani podpojištění z titulu obvyklé ceny vozidla. Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým došlo na území ČR. K pojistné události přijíždí asistenční služba Generali Assistance, která škodu zdokumentuje a pomůže klientovi s uplatněním nároku na pojistné plnění, v případě nepojízdnosti vozidla poskytne i odpovídající asistenci.
Dalším benefitem jsou rozšířené asistenční služby pro případ havárie i poruchy s možností využít službu i v případech pochybení řidiče (záměna pohonných hmot, ztráta, zalomení nebo zabouchnutí klíčků, vybití akumulátoru a rozlomení spínací skříňky), možnost využít v zahraničí telefonické tlumočení v případě jednání s policií nebo orgány, předání vzkazu určené osobě, jsou navýšeny i limity pro plnění služeb.

Konkurenční výhody

Jedinečné povinné ručení na trhu, které kryje riziko pojištění střetu se zvířetem pojištěného vozidla, a to s minimální spoluúčastí pojištěného na škodě, která činí 1 000 Kč.
Součástí pojištění jsou rozsáhlé asistenční služby pro případ havárie nebo poruchy vozidla, zahrnující příjezd asistenční služby a práci servisního technika po dobu 60 min., odtah včetně manipulace do limitu 3 000 Kč v ČR a 4 000 Kč v zahraničí,
úschova vozidla - 3 dny, náhradní vozidlo po dobu 24 hod., telefonické tlumočení a předání vzkazu určené osobě.

Novinky

Pojištění střetu se zvířetem jako výhoda k povinnému ručení.
Rozšířené asistenční služby na nepojízdnost vozidla způsobenou i pochybením řidiče, telefonické tlumočení, předání vzkazu a navýšení limitů asistenčních služeb.

Limity pojistného plnění

Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 70,00
Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 70,00
Možnost spoluúčasti

Bez spoluúčasti v povinném ručení.
Střet se zvěří se spoluúčastí 1 000 Kč.

Segmentace

obecně

ne

geografická

ano

podle velikosti sídla

ano

pohlaví

ne

věk

ano

rodinný stav

ne

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ne

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ano

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Pojištění všech obvodových skel vozidla , Minikasko - zahrnující živelní škody, střet se zvěří, vandalismus, požár a výbuch

Bonusy

Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodný rok - Poznámka

27 % za 1. rok, až 55 % za 11 a více let

Maximální hodnota slevy (bonusu) za bezškodní průběh (%) 55,00
Maximální hodnota přirážky (malusu) (%) 150,00
Sleva za pojištění s HAV v jedné smlouvě (%) 0,00
Sleva za pojištění s HAV v jedné smlouvě - Poznámka

5 %

za sjednání on-line (%) 0,00

Další výhody

Další výhody nad rámec běžného POV

ano

Asistenční služby

ano

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

prosím o zaslání povinného ručení a poj.skla na Renault MEGANE 4T7 7000 ABYCH NEBYL OPĚT PENALIZOVÁN.DĚKUJI ČERNÝ ERICH NA PILE 216 VELKÉ HOŠTICE 74731 R.Č. 531109/210

Povinné ručení od Generali je určitě dobré porovnat s ostatními pojišťovnami. Přestože má Generali dobrou pověst, jsou tu i jiné pojišťovny se srovnatelně kvalitní nabídkou.