Povinné ručení Generali Exkluziv

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.generali.cz/clanky/povinne-ruceni
Okruh uživatelů

majitelé osobních a nákladních vozidel s celkovou hmotností do 3500 kg

Distribuční kanály

vlastní obchodní služba, makléři, autosalóny, autobazary

Základní charakteristika

Nové povinné ručení Exkluziv poskytuje každému provozovateli vozidla unikátní přidanou hodnotu a exkluzivní pojistnou ochranu v případě škod způsobených provozem pojištěného vozidla. Navíc nabízí obsáhlou a pro klienty hodnotnou pojistnou ochranu vlastního vozidla včetně posádky:
- vysoké limity v povinném ručení ve výši 100 mil. Kč pro škody na zdraví i na majetku;
- náhradní vozidlo až po dobu 5 dnů;
- pojištění vlastního vozidla na riziko střetu se zvířetem;
- úrazové pojištění řidiče;
- rozsáhlé asistenční služby pro případ havárie i poruchy vozidla;
- certifikát ke každé smlouvě, opravňující klienta k využití jedinečného informačního servisu

Výhody/bonusy

Pojištění střetu se zvířetem zdarma - hrazena je skutečná škoda na vozidle (na základě předložení faktury za opravu), a to až do výše 100000 Kč v každém pojistném období, přičemž pojištěný se podílí na škodě pouze minimální spoluúčastí ve výši 1000 Kč. Na základě žádosti klienta přijede ke škodní události asistenční služba Generali Assistance, která škodu zdokumentuje a zajistí předání fotodokumentace k uplatnění nároku na pojistné plnění a samozřejmě v případě potřeby zajistí i odpovídající asistenční zásah, v případě nepojízdnosti vozidla zajistí přistavení náhradního vozidla.

Úrazové pojištění řidiče zdarma s pojistnými částkami 120000 Kč při trvalých následcích úrazu, 60000 Kč při smrti a 60 Kč denní odškodné.

Rozsáhlé asistenční služby pro případ havárie i poruchy vozidla zahrnující příjezd a práci mechanika po dobu 60 min.; zajištění odtahu včetně manipulace s vozidlem, a to buď do nejbližšího vhodného servisu nebo do místa určeného oprávněnou osobou; možnost úschovy vozidla; v zahraničí navíc telefonické tlumočení, zajištění předání vzkazu; úhrada nákladů za ubytování; úhrada nákladů na cestu do bydliště nebo místa určení. Asistence se vztahuje i na případy jako je zalomení, zabouchnutí nebo ztráta klíčků od vozidla, záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru nebo rozlomení spínací skříňky. Asistenční služby lze při každé pojistné události čerpat do stanoveného limitu, který je 3000 Kč pro služby v tuzemsku a 4000 Kč pro služby v zahraničí. V případě havarijního pojištění nebo dopojištění nadstandardní asistence se všechny limity sčítají.

Přistavení a využívání náhradního vozidla po dobu až 5 dnů (max.po dobu opravy vozidla) zdarma; jedinečný benefit poskytovaný v případě nepojízdnosti vozidla v důsledku havárie 24 hodin denně 365 dní v roce prostřednictvím asistenční služby Generali. Náklady na náhradního vozidlo nejsou započítávány do limitů asistenční služby, současně s poskytnutím náhradního vozidla tak lze plně využít ostatní asistenční služby.

Certifikát vystavený klientovi při sjednání pojištění. Součástí certifikátu je přehledný výčet všech zvýhodnění, která může klient nárokovat. Certifikát dále klienta opravňuje k využití jedinečného informačního servisu poskytovaného Klientským servisem Generali, kde klient získá řadu důležitých informací a rad, např. jak postupovat, ocitne-li se sám jako účastník dopravní nehody v roli poškozeného.

Konkurenční výhody

Povinné ručení Exkluziv je na trhu unikátní produkt, který nabízí klientům především přidanou hodnotu a nadstandardních krytí rizik již v základních sazbách. Klienty vysoce ceněná je možnost získat v případě havárie náhradní vozidlo až na 5 dnů zdarma. Za velmi zajímavé pojistné pak pojištění získají klienti, kteří jezdí dlouhodobě bez zaviněné nehody. Na základní sazbu pojistného lze uplatnit nejenom bonus ve výši až 55 %, ale i další slevy; slevu ve výši 5 % je-li uzavřeno pro vozidlo také kasko pojištění v jakékoliv variantě a dále slevu za tzv. scoring klienta ve výši až 40 %. Ve scoringu je zohledněna řada parametrů jako je propojištěnost, zkušenost řidiče, bezeškodný průběh a další. Přitom jakékoliv čerpání plnění z pojištění střetu se zvířetem, úrazového pojištění nebo využití náhradního vozidla a dalších asistenčních služeb nemá vliv na výši přiznaného bonusu a výši slev v povinném ručení.

Novinky

Pojištění střetu se zvířetem, které Generali jako první na trhu zahrnula do výhod poskytovaných k povinnému ručení včetně rozsáhlých asistenčních služeb (pojištění Komplet od 1.3.2010) rozšiřujeme v produktu Exkluziv o další přidané hodnoty v podobě úrazového pojištění řidiče, využívání náhradního vozidla po dobu 5 dnů a kvalifikovaného informačního servisu.

Limity pojistného plnění

Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 100,00
Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 100,00

Segmentace

obecně

ano

geografická

ano

podle velikosti sídla

ano

pohlaví

ne

věk

ano

rodinný stav

ne

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ne

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ano

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Pojištění všech skel, Připojištění poškození vozidla živelní událostí, Připojištění poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Bonusy

Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodný rok - Poznámka

27 % za 1. rok, 37 % za 2 roky, až 55 % za 11 a více let

Maximální hodnota slevy (bonusu) za bezškodní průběh (%) 55,00
Maximální hodnota přirážky (malusu) (%) 150,00
Sleva za pojištění s HAV v jedné smlouvě (%) 5,00
za sjednání on-line (%) 0,00

Další výhody

Další výhody nad rámec běžného POV

ano

Asistenční služby

ano

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Tak jsem se pojistil EXKLUZIV a dodnes jsem ten certifikát nedostal !!!Na pobočce mně nejsou schopni   vysvětlit , proč ten certifikát nelze vytisknout !