Můj majetek

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.ceskapojistovna.cz/p?muj-majetek
Okruh uživatelů

Fyzické osoby, vlastníci a nájemníci domů nebo bytů

Distribuční kanály

Interní a externí distribuční kanály, internet

Základní charakteristika

Pojištění nabízí komplexní služby od asistence přes pojištění domácnosti po pojištění stavby. V základní ceně pojištění jsou zahrnuty také vedlejší stavby - například garáž, oplocení, skleník, bazén či vířivka. Kromě krytí standardních rizik jako krádež či živelní škody, si lze nově pojistit také úhradu pojistného při pracovní neschopnosti nebo pořízení bezbariérového bydlení. Součástí může být nově i dlouhodobé cestovní pojištění.

V rámci pojištění Můj majetek je možné sjednat pojištění domácnosti i stavby. Pojištění domácnosti kryje nejen její vybavení, ale také věci osobní potřeby, jízdní kola či invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky, a to na území celé Evropy.
V základní ceně pojištění stavby jsou pak zahrnuty i tzv. vedlejší stavby, jakými jsou třeba garáže, bazény či skleníky. Ty jsou automaticky pojištěny na 10 % pojistné částky hlavní stavby.

Výhody/bonusy

Jedním z benefitů nového produktu je jeho přehlednost a transparentnost. To se týká i dokumentů, jako jsou pojistné podmínky a pojistné smlouvy. Zásadní novinkou je pak vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby.

Pojištění je k dispozici ve třech základních variantách – Start, Standard a Exclusive, které lze dále přizpůsobovat podle individuálních potřeb klientů.

Asistenční služby jsou také k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence vám může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě vaší imobility.

Konkurenční výhody

- při tříletém bezeškodním průběhu máte první škodu bez spoluúčasti
- pojišťovna vyplatí pojistné plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na stáří věci
- v případě pojištění bytu vyplatí pojišťovna u totální škody pojistné plnění v nové nebo obvyklé ceně, což vám poskytne dostatek finančních prostředků na koupi obdobného bytu ve stejné lokalitě
- klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, mohou využít Chytré cestovní pojištění, které platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat. Do pojištění mohou zahrnout i své rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami

Novinky

Pojištění věcí osobní potřeby na území Evropy: pojišťovna uhradí škodu vzniklou v souvislosti s živly, vodovodními škodami či loupežným přepadením. Pokud jsou věci uloženy v uzamčeném prostoru, hrazena je i škoda vzniklá vloupáním. Věci osobní potřeby jsou pojištěny i pro případ poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě.

Pojištění přenosné elektroniky: v rámci pojištění domácnosti je k dispozici připojištění přenosné elektroniky pro případ poškození či zničení vzniklých v důsledku nahodilých událostí. Připojištění je platné na území Evropy a vztahuje se např. na přenosné počítače, tablety či mobilní telefony.

Pojištění stavebních součástí: v rámci pojištění rodinných domů a bytů je možné sjednat all riskové připojištění stavebních součástí. Připojištění kryje například i škody způsobené větrem, který nedosahuje síly vichřice.

Pojištění pro případ ztráty nájmu v souvislosti s pojistnou událostí: připojistit lze ztrátu nájmu u bytů a domů, které se v důsledku např. živelní škody stanou neobyvatelnými, a není tak možné je pronajímat. Pojišťovna uhradí nájem až do částky, kterou by majitel bytu či domu získal, pokud by k pojistné události nedošlo.

Limity pojistného plnění

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

při tříletém bezeškodním průběhu první škoda bez spoluúčasti

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence vám může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě vaší imobility.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.