Zonky

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelZonky
Stránky produktu u poskytovatelehttps://zonky.cz
Počet uživatelů 34.146,00
Základní charakteristika

Zonky je největší fintech společnost v ČR, která v dohledné době chce expandovat do zahraničí

Zonky.cz je P2P služba, která díky moderním technologiím umožňuje levnější půjčování a výhodnější investování peněz. Díky technologickým inovacím Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi online, nepotřebuje tak složitý aparát poboček a úředníků jako banky. Zákazník tak neplatí za zbytečné náklady institucí.

Od svého vzniku (2015) zprostředkovala služba v půjčkách mezi lidmi přes 2,6 miliardy korun, přičemž za poslední rok pod vedením Pavla Nováka 2 miliardy (což znamená znamená pětinásobný nárůst počtu poskytnutých úvěrů). Služba propojuje silnou komunitu více než 34 tisíc lidí.

Zonky má v současné době 143 zaměstnanců (64 k 31. 3. 2017). IT oddělení je druhým největším oddělením společnosti po oddělení péče o zákazníky.

Fintech firma Zonky s.r.o. vznikla v roce 2015 a je člen finanční skupiny PPF. Je česká firma s ambicí růst do zahraničí. Ředitelem je od dubna 2017 Pavel Novák.

Video
See video
Co je na produktu inovativního?

Inovace z pohledu uživatelů

pro investory
- Platforma Zonky přinesla na trh unikátní možnost přímo investovat do participací ve spotřebitelských úvěrech. Jako jediní v ČR nabízí Zonky možnost si online přímo vybírat úvěry dle příběhů a rizikového ohodnocení půjčky. Zonky je unikátní v tom, že nabízí úvěry ze segmentu nízkorizikových a prostřednictvím ratingů umožňuje diverzifikovat cílové porfolio. Zonky je zároveň přímým poskytovatelem úvěrů tedy nepřeprodává úvěry ostatních institucí. Může tedy garantovat kvalitu procesu řízení rizik.
pro zákazníky, kteří si půjčují
- Zonky je jediná online nebankovní instituce, která nabízí úvěry nízkorizikovým segmentům populace. Naplňuje tak základní ideologii fintechu - obsluhuje klienty, kteří by jinak byli obslouženi bankou a těm nabízí cenovou výhodu vyplývající z toho, že služba funguje online (díky moderním technologiím neživí Zonky tak složitý aparát banky).
- Zonky využívá moderní technologie, které usnadňují proces žádosti o půjčku jako např. implementaci směrnice PSD2 pro automatické stahování informací o bankovních transakcích klienta nebo robotické zpracování informací z veřejně dostupných registrů nutné pro vyhodnocení úvěruschopnosti klienta.
- Zonky finišuje přípravu plně automatického schvalování žádostí o úvěr bez zásahu lidských rukou na straně služby (OCR pro automatické přečtení dokladů, automatický skóring, robotické zpracování informací z registrů, automatická kontrola indikátorů podvodů, automatický platební styk).
- Onboarding pro zákazníky žádající o úvěr je v současné době optimalizován tak, že je pro nové klienty nejvíce intuitivní, jednoduchý a krátký v porovnání s bankami.
- Zonky je jediný reprezentant fintech segmentu, který dokázal díky unikátní kombinaci offline a online marketingu zpřístupnit fintech širokým masám uživatelů. Ostatním fintech společnostem se daří oslovovat pouze úzce focusované (niché) segmenty uživatelů.

Technologická inovace

Zonky využívá tyto moderní nástroje:
- mobilní aplikace pro rychlou žádost o půjčku (brzy investorská část),
- otevřené API, které pomáhá utvářet technologickou komunitu a zajímavé spolupráce,
- OCR pro čtení dokladu,
- využití PSD2 automatizace a tím zrychlení posouzení kredibility klienta,
- cloudové služby, které umožňují implementovat věci rychle,
- agilní vývoj, který umožňuje představovat zákazníkům novinky na týdenní bázi,
- úzké propojení DEV týmu s business týmem, které umožňuje připravovat neustálé fintech vylepšení.

Uživatelská zkušenost (UX)

- NPS Zonky dosahuje nejvyššího skóre mezi bankami na českém trhu.
- Klient na Zonky může požádat a získat půjčku bez nutnosti opustit gauč. Vše probíhá online a za pomocí moderního SMS podpisu.
- Investor může investovat z pohodlného rozhraní webových stránek (a brzy i mobilní aplikace) jednoduše bez nutnosti složitých postupů a znalostí. Zonky tak zpřístupňuje investování širokým masám uživatelů.
- Důraz na transparentnost a jednoduchost se projevuje v přehledném dashboardu pro správu investic do půjček s informacemi o finančním zdraví investovaných půjček vč. reportu případných kroků vymáhání půjček po splatnosti. Platforma rovněž investora pravidelně informuje o celkových datech týkajících se zdraví všech půjček v jednotlivých ratinzích, stejně o aktuálním celkovém objemu investovaných prostředků a půjček.
- Druhým základním pilířem služby Zonky je vedle využívání inovativních technologií klientský servis. Zonky s klienty komunikuje přátelsky, otevřeně, s osobním přístupem a snahou skutečně pomoci. Toto unikátní spojení využívání inovativních technologií a vyspělého klientského servis jsou základními stavebními kameny kultury Zonky a činí tak službu na českém trhu výjimečnou.

Udržitelnost

- Zonky udržuje v posledních měsících meziměsíční růst 12-19 % a naplňuje tak očekávání akcionářů ohledně návratu vložených prostředků.
- Platforma vyjde na pozitivní ROE v prvním kvartálu 2019, což odpovídá očekáváním investorů a zajišťuje tak finanční stabilitu společnosti.
- Vysoký stupeň automatizace zajišťuje nízkonákladový provoz a vysokou možnost škálovatelnosti a přenositelnosti na ostatní trhy v rámci celého světa.
- P2P průmysl rapidně roste a díky rozmachu technologií dále poroste. Zonky je jediným relevantním reprezentantem tohoto průmyslu v ČR.
- Povinnost bank být v souladu s PSD2 pomůže firmám jako Zonky lépe konkurovat bankám a tím ještě znásobit výhodu technologie jako základu nového odvětví byznysu fitech.

Fáze vývoje

Firma udržuje dynamický růst a je finančně stabilní. V současné době obsluhuje téměř 3 % trhu se spotřebitelskými úvěry.

Investoři

Zonky s.r.o. je česká společnost založená v roce 2015 a je člen finanční skupiny PPF.

Na kterých trzích produkt funguje?

ČR

Facebook https://www.facebook.com/zonkycom/
Instagram https://www.instagram.com/zonky.cz/