Zonky

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelZonky
Stránky produktu u poskytovatelehttps://zonky.cz
Okruh uživatelů

široké masy, které si chtějí levněji půjčit nebo výhodněji investovat peníze

Počet uživatelů 58.829,00
Základní charakteristika

Co je Zonky
Zonky.cz je peer-to-peer (P2P) služba, která propojuje lidi, kteří mají zájem o levnější půjčku a investory vyhledávající výhodnější investování peněz. Díky technologickým inovacím Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi online, nepotřebuje tak složitý aparát poboček a úředníků jako banky. Celý proces žádosti o půjčku probíhá online, a to dokonce i podpis smlouvy. Zákazník tak neplatí za zbytečné náklady a může získat úvěr za nižší úrok než v bance.

Za více než čtyři a půl roku působení zprostředkovala služba v půjčkách mezi lidmi přes 10 miliard korun. Fintech firma vznikla v roce 2015 a je členem finanční skupiny PPF. Ředitelem je od dubna 2017 Pavel Novák.

Pozn.: Informace v textu již byly medializované, jsou uváděny k 10. 2. 2020.

Produkt

Levnější úvěry a výhodnější investování. Zonky nabízí půjčky už od 2,99 % a v průměru poskytuje úrok, který je v průměru o více než jeden procentní bod nižší než u klasických bank. Všechno probíhá online bez tisíců zaměstnanců a poboček a díky tomu může nabídnout levnější půjčku.

Video
See video
Co je na produktu inovativního?

Levnější půjčky a výhodnější investování.

Co je na projektu/službě inovativní

Inovace z pohledu uživatelů

Zákazník
- Zonky je jediná online nebankovní instituce, která nabízí úvěry nízkorizikovým segmentům populace. Naplňuje tak základní ideologii fintechu - obsluhuje klienty, kteří by jinak byli obslouženi bankou a těm nabízí cenovou výhodu vyplývající z toho, že služba funguje online (díky moderním technologiím neživí Zonky tak složitý aparát banky).
- Zonky využívá moderní technologie, které usnadňují proces žádosti o půjčku jako např. implementaci směrnice PSD2 pro automatické stahování informací o bankovních transakcích klienta nebo robotické zpracování informací z veřejně dostupných registrů nutné pro vyhodnocení úvěruschopnosti klienta.
- Zonky v minulém roce spustilo plně automatické schvalování žádostí o úvěr na bázi umělé inteligence (pro určitý segment klientů) bez zásahu lidských rukou na straně služby (OCR pro automatické přečtení dokladů a výpisů, automatický skóring, robotické zpracování informací z registrů, automatická kontrola indikátorů podvodů, automatický platební styk).
- Onboarding pro zákazníky žádající o úvěr je v současné době optimalizován tak, že je pro nové klienty v porovnání s bankami nejpohodlnější a nejjednodušší na trhu.
- Výhodnost služby pro klienty dokládá fkat, že od počátku věků už refinancovalo na Zonky přes 10 000 klientů svoje nevýhodné půjčky v celkové výši přes 2 000 000 000 Kč.
Investor
- Platforma Zonky přinesla na trh unikátní možnost přímo investovat do participací ve spotřebitelských úvěrech. Jako jediní v ČR nabízí Zonky možnost si online přímo vybírat úvěry dle příběhů a rizikového ohodnocení půjčky. Zonky je unikátní v tom, že nabízí úvěry ze segmentu nízkorizikových a prostřednictvím úrokových sazeb indikujících riziko umožňuje diverzifikovat cílové portfolio. Zonky je zároveň přímým poskytovatelem úvěrů tedy nepřeprodává úvěry ostatních institucí. Může tedy garantovat kvalitu procesu řízení rizik pro zákazníky, kteří si půjčují.
- Od počátku věků investoři na Zonky již za své investice vydělali více než 160 mil. Kč.

Zonky je jediný reprezentant fintech segmentu, který dokázal díky unikátní kombinaci offline a online marketingu zpřístupnit fintech širokým masám uživatelů. Ostatním fintech společnostem se daří oslovovat pouze úzce focusované (niché) segmenty uživatelů.

Zonky se významným způsobem zasazuje o evengelizaci fintechu a technologické inovací, které lidem dávají možnost čerpat výhody digitalizace ve všech oblastech života nejen ve financích. Tím kultivuje trh tím, že nutí také ostatní subjekty upravovat své standardy.

Technologická inovace

Zonky využívá tyto moderní nástroje:
- mobilní aplikace pro rychlou žádost o půjčku a pro investování. Investorská část byla v aplikaci obohacena o asistované investování, které ještě více zpříjemňuje investorům investování,
- umělá inteligence pro strojové vyhodnocení rizikovosti klienta,
- OCR pro čtení dokladu,
- strojové zpracování bankovních výpisů,
- využití PSD2 automatizace a tím zrychlení posouzení kredibility klienta,
- cloudové služby, které umožňují flexibilní škálování Zonky a pomáhají zabezpečit vysokou úroveň kybersecurity
- otevřené API, které pomáhá utvářet technologickou komunitu a zajímavé spolupráce,
- agilní vývoj, který umožňuje nasazovat technologické úpravy ve službě na týdenní bázi,
- úzké propojení DEV týmu s business týmem, které umožňuje připravovat neustálé fintech vylepšení.

Uživatelská zkušenost (UX)

Zákazník
- NPS Zonky dosahuje nejvyššího skóre (82) mezi bankami na českém trhu.
- Klient na Zonky může požádat a získat půjčku bez nutnosti opustit gauč. Vše probíhá online a za pomocí moderního SMS podpisu.
- 75 % klientů díky automatizaci a umělé inteligenci Zonky schválí do 2 min. a 80 % klientů dostane peníze na svůj účet do 5 minut po schválení díky implementaci multicash systému.
- Pro případ nesnází poskytuje Zonky svým klientům smysluplné pojištění, které dokáže skutečně pomoci a není jen dalším nákladem. To vše za bezkonkurenčně nejlepších podmínek na trhu.
Investor
- Investor může investovat z pohodlného rozhraní webových stránek nebo mobilní aplikace jednoduše bez nutnosti složitých postupů a znalostí. Zonky tak zpřístupňuje investování širokým masám uživatelů.
- Důraz na transparentnost a jednoduchost se projevuje v přehledném dashboardu pro správu investic do půjček s informacemi o finančním zdraví investovaných půjček vč. reportu případných kroků vymáhání půjček po splatnosti. Platforma rovněž investora pravidelně informuje o celkových datech týkajících se zdraví všech půjček v jednotlivých ratinzích, stejně tak i o aktuálním celkovém objemu investovaných prostředků a půjček.

Druhým základním pilířem služby Zonky je vedle využívání inovativních technologií klientský servis. Zonky s klienty komunikuje přátelsky, otevřeně, s osobním přístupem a snahou skutečně pomoci. Toto unikátní spojení využívání inovativních technologií a vyspělého klientského servis jsou základními stavebními kameny kultury Zonky a činí tak službu na českém trhu výjimečnou.

Udržitelnost

- Vysoký stupeň automatizace zajišťuje nízkonákladový provoz a vysokou možnost škálovatelnosti a přenositelnosti na ostatní trhy v rámci celého světa.
- P2P průmysl rapidně roste a díky rozmachu technologií dále poroste. Zonky je jediným relevantním reprezentantem tohoto průmyslu v ČR.
Povinnost bank být v souladu s PSD2 pomůže firmám jako Zonky lépe konkurovat bankám a tím ještě znásobit výhodu technologie jako základu nového odvětví byznysu fitech.
- Díky PSD2 standardu bude Zonky připraveno na expanzi do zemí EU. V roce 2019 chce vstoupit na německý nebo španělský trh.
- Zonky roste a naplňuje očekávání svých akcionářů ohledně návratu vložených prostředků.

Práce s komunitou
- Zonky postavilo unikátní síť provozoven, na jejichž vznik nebo provoz si lidé půjčili na Zonky. www.planetazonky.cz má více než 87 míst, kam se lidé mohou přijít zeptat, jak půjčka funguje přímo od lidí, kteří si jí vzali.
- Zonky vydalo knihu Od nápadu k úspěchu: 24 příběhů, jak začít podnikat v Česku, která je souborem rozhovorů s těmi, kteří díky půjčce rozjeli nebo rozšířili své podnikání. Kniha se za krátkou dobu stala bestseller.
- Služba pořádá pravidelné investorské vzdělávací workshopy po celé ČR, spolupracuje s vysokými školami na vzdělávání v oblasti fintechu a nových technologií.
- Pro uživatele mobilní aplikace spustilo Zonky slevový program s více než 350 partnery.
- Letos služba vyhlásí vítěze prvního ročníku Zonky Innovation Awards - soutěž, která ocení moderní technologie napříč obory www.zia2019.cz.
- Díky otevřené API a finanční podpoře subjektům, pomáhá Zonky utvářet technologickou komunitu a zajímavé spolupráce.

Fáze vývoje

Firma udržuje dynamický růst a je finančně stabilní. V současné době obsluhuje více než 4 % trhu v nově vydaných hotovostních úvěrech.

Investoři

Zonky s.r.o. je česká společnost založená v roce 2015 a je člen finanční skupiny PPF.

Na kterých trzích produkt funguje?

ČR

Facebook https://www.facebook.com/zonkycom/
Twitter https://twitter.com/zonky_cz
Instagram https://www.instagram.com/zonky.cz/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/zonky/