Roger

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelRoger
Stránky produktu u poskytovatelehttp://rogeras.com
Počet uživatelů 1.000,00
Základní charakteristika

Ústřední službou Platební instituce Roger a.s. je iplatba, která podnikatelům a malým a středním podnikům zkracuje dlouhou splatnost faktur na 3 dny. To firmám pomáhá optimalizovat firemní cashflow a podpořit jejich růst. Faktury jsou financovány pomocí iaukce od Rogera, která drobným i institucionálním investorům nabízí možnost krátkodobé konzervativní investice do faktur. Pomocí invoice financing od Rogera mohou společnosti s rozsáhlým portfoliem dodavatelů optimalizovat tok dokladů i hotovosti pomocí našeho systému, přes který mohou zpracovávat fakturaci, poskytovat skonta a zpracovávat platby svým dodavatelům, čímž zlepší svůj hospodářský výsledek a posílí dodavatelský řetězec. Protože malé a střední podniky často dodávají zahraničním odběratelům, vznikla isměna od Rogera, díky které ušetří více než 90 % nákladů spojených s konverzí měn.

Co je na produktu inovativního?

iplatba od Rogera představuje inovativní způsob financování malých a středních podniků, které by běžně na financování faktoringového typu nedosáhly. Aktivace a využívání služby je velmi jednoduché, lze ji napojit na účetní software a zpracovává také faktury ve formátu EDI, čímž se celý proces zautomatizuje a eliminuje se tak zbytečná administrativní zátěž.
iaukce od Rogera na nabízí unikátní investiční příležitost, kde mohou investoři v aukcích soutěžit o faktury vystavené za velkými odběrateli a zhodnocovat tak své finanční prostředky v časovém horizontu 30 – 120 dnů.

invoice financing od Rogera pak přináší inovativní platformu, která do jednoho přehledného systému kombinuje služby doposud dostupné pouze v oddělených systémech, tj. fakturace, skonta a platby. Odběratelé tak mají přehled o všech fakturách k zaplacení, jejich dodavatelé si přes něj mohou sami sjednat skonto za předem určených podmínek a odběratel pak faktury ze systému i zaplatí. Má tak naprostou kontrolu nad tokem dokladů i peněz, a díky zjednodušení procesů a skontům navíc zvýší svůj hospodářský výsledek. Zároveň může invoice financing využít k získání krátkodobé hotovosti na chod podniku.

Fáze vývoje

Iplatba od Rogera a iaukce od Rogera, jako dvě ústřední služby Platební instituce Roger, jsou zavedenými a fungujícími službami. Pro isměnu od Rogera, která doposud sloužila jako doplňující služba, se chystá automatizace, což umožní její využití širším okruhem klientů. invoice financing od Rogera je zcela nová služba, jejíž rozhraní bylo dokončeno v těchto dnech a spouští se provoz.

Investoři

Společnost byla založena v roce 2013 Adamem Šoukalem a Tomášem Slobodníkem. Počátkem roku 2016 v roli investora do společnosti vstoupily CCV Informační systémy, největší poskytovatel EDI komunikace v ČR. V roce 2017 pak získal Roger strategického investora Echilon Capital, za kterým stojí bývalý CEO PPF Investment Jiří Rydvan, CFO ZOOTu Petr Ladžov a CEO ZOOTu Ladislav Trpák.

Na kterých trzích produkt funguje?

V současné době služba funguje na českém trhu, ale je možné financovat i faktury zahraničních firem či faktury vystavené proti zahraničním firmám. Stejně tak se investorem mohou stát i cizinci. V letošním roce společnost chystá expanzi na slovenský, polský a rakouský trh.

Facebook https://www.facebook.com/rogeras.cz/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/rogeras/