Portu Gallery

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPortu
Stránky produktu u poskytovatelehttps://gallery.portu.cz/
Okruh uživatelů

široká veřejnost

Počet uživatelů 1.000,00
Základní charakteristika

Portu Gallery je první online investiční galerie nejen na českém, ale i evropském trhu. Umožňuje široké veřejnosti těšit se z investice do vzácných aktiv, které byly dříve dostupné jen bohatým a zároveň se podílet na růstovém potenciálu unikátních předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou. Stát se sběratelem vzácných předmětů může nyní jednoduše každý a stačí mu k tomu jen pouhá jedna koruna.

Po registraci, vyplnění krátkého dotazníku a ověření totožnosti, si může klient vybrat do kterého z vystavených předmětu chce investovat. Pokud se nerozhodne ani pro jeden, může si peníze připravit do virtuální peněženky a při zahájení úpisu jiného předmětu je ihned investovat. Po dosažení cílové částky se stane klient vlastníkem investičního certifikátu, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Tu každý půl rok Portu Gallery aktualizuje na základě znaleckého posudku. Pololetně také informuje o investici, novinkách s ní spojených a provedené údržbě.

Přijde-li atraktivní a závazná nabídka odkupu aktiva, hlasují investoři o tom, zda aktivum prodat či ne. Stejně tak hlasují pokud se objeví aukce, na které by šlo předmět zajímavě prodat. Hlasování probíhá online a počet hlasů odpovídá podílu, který v aktivu investor vlastní. Pokud nedojde k vyslovení souhlasu s prodejem nadpoloviční většinou zúčastněných hlasů, bude předmět držen dále a vyčká se na další nabídku.

Pokud dojde k souhlasu investorů s prodejem, bude aktivum odprodáno. Dle počtu vlastněných investičních certifikátů se připíše výplata investice jako disponibilní zůstatek na účtu Portu Gallery. Ten může investor vybrat zpět na svůj účet anebo jej zainvestovat do nějaké další aktuálně nabízené investiční příležitosti.

Co je na produktu inovativního?

Demokratizace investování - do sběratelských předmětů, jejichž hodnota historicky výrazně roste, dosud mohli investovat jen velice bohatí lidé. Jde v tuzemsku i Evropě o vůbec první online investiční galerii, která lidem nabízí možnost investovat do unikátních sběratelských předmětů. Investiční portfolio si tak lze snadno rozšířit o automobilového veterána nebo historický hudební nástroj, respektive jeho část. O výběr atraktivních investičních příležitostí se stará komise odborníků a nejnižší částka, kterou lze investovat, je pouhá jedna koruna.

Náklady pro uživatele

S nákupem, držením a prodejem investičních certifikátů na Portu Gallery nejsou spojené žádné poplatky (viz https://gallery.portu.cz/documents/download/generaldocument/7ea0a7f8-dcc...). Informace o vnitřních nákladech (zejména manažerský poplatek) daného certifikátu jsou uvedeny v jeho Emisních podmínkách. Hodnotu investičního nástroje krom samotné tržní ceny sběratelského předmětu ovlivňují všechny provozní náklady spojené s aktivem (pojištění, skladování, údržba, příprava znaleckých posudků apod.). Přehled předpokládaných nákladů nalezne klient v sekci portálu u každého aktiva, informace o skutečně vynaložených nákladech investor získá také v rámci pololetních zpráv zpětně.

Fáze vývoje

Portu Gallery funguje v ostrém režimu a má za sebou již dva úspěšné úpisy v hodnotě přes 5 milionů korun.

Investoři

Za projektem Portu Gallery stojí přední středoevropská investiční skupina WOOD & Company, která je současně i jeho jediným investorem.
WOOD & Company je největším obchodníkem na pražské burze a má 25 let zkušeností v investičním bankovnictví. Kromě centrály v Praze má pobočky mimo jiné ve Varšavě, Bratislavě, Budapešti, Miláně, Londýně či New Yorku. Společnost podléhá dohledu České národní banky, je držitelem široké licence k poskytování investičních a dalších finančních služeb, a to nejen v ČR.

Na kterých trzích produkt funguje?

ČR

Facebook https://www.facebook.com/portugallerycz/
Twitter https://twitter.com/portucz
Instagram https://www.instagram.com/portugallerycz/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/18165339