Výběrové životní pojištění MAXIMUM PLUS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Exkluzivní produkt pro Partners for Life Planning, a.s.

Základní charakteristika

Pojištění MAXIMUM PLUS představuje nový koncept pojištění - kombinuje výhody investičního a klasického pojištění. Klient má možnost volby tří typů životního pojištění (Rizikové životní pojištění s vratkou, Garantované životní pojištění, Investiční životní pojištění) a dále je výběrové životní pojištění Maximum určeno pro dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí - to vše na jedné pojistné smlouvě. Pojistná doba činí minimálně 10 let, maximálně pak do věku 75 let první pojištěné osoby.

Produkt je výjimečný především tím, že ruší obvyklou vazbu mezi pojistným určeným ke krytí rizik a pojistným k investování. Jeho předností je možnost volby rozsahu pojištění z široké škály pojistitelných rizik a určit výši pojistného s ohledem na aktuální finanční možnosti klienta.

V oblasti investování nabízí alokaci pojistného buď do pevně nastavených strategií nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (výběr ze 17 investičních instrumentů), včetně garantovaného dluhopisu Maximum, který zaručuje, díky mechanismu uzamykání výnosů, minimálně 100% návratnost investice, tj. placeného pojistného po odečtení oprávněných poplatků pojistitele.

Koncept pojištění se vyznačuje vysokou variabilitou, proto je na místě slogan produktu: „Vždy je příjemné, když máte více možností na výběr.“

Obsahem pojištění je pro první pojištěnou osobu kompletní nabídka rizik:

Základní životní pojištění – pojištění pro případ smrti nebo dožití s fixní částkou pro případ smrti ve výši 1 000 Kč, s volbou celkové výše placeného pojistného a varianty pojistného plnění v případě smrti.

Volitelné pojištění pro případ smrti - lze zvolit pojistnou částku - konstantní nebo klesající po zvolenou část nebo celou sjednanou pojistnou dobu. Pokles této částky v zadané době je buď lineární nebo podle % úroku např. úvěru. Lze volit obě varianty najednou, konstantní pro zajištění rodiny a klesající např. pro souběžné zajištění úvěru po dobu jeho splatnosti, bez omezení plnění za smrt pojištěného.

Doplňková pojištění – zproštění od placení za hlavní pojištění, připojištění invalidity, úrazové připojištění (smrt úrazem, trvalé následky s či bez progresivního plnění, denní odškodné při léčení úrazu a při hospitalizaci) a připojištění pro případ nemoci s denním odškodným za pracovní neschopnost a pobyt v nemocnici.
Pro druhou pojištěnou osobu je k dispozici připojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou a kompletní úrazové připojištění - buď na shodná rizika a shodné pojistné částky s prvním pojištěným, nebo zcela nezávisle.

Pro děti, které mají definovaný vztah k první pojištěné osobě, nejsou na smlouvě identifikovány a jsou automaticky zahrnuty do pojištění např. narozením, je k dispozici kompletní úrazové připojištění, s volbou shodného nebo polovičního plnění z rizik, sjednaných první pojištěnou osobou.

Výhody/bonusy

• flexibilita nastavení produktu
• pojištění více osob na jedné smlouvě
• široké pojistné krytí při nízkém rizikovém pojistném
• částka na investice již od 50 Kč
• poplatky v rámci investiční složky na úrovni nejlepších programu pravidelných investic
• transparentní poplatková struktura
• vysoká variabilita v oblasti investic (výběr ze 17 investičních instrumentů)
• lze získat maximální státní podporu formou úlev na dani z příjmů pro první pojištěnou osobu
• možnost příspěvku zaměstnavatele
• varianta i pro konzervativnější klienty v podobě Garantovaného životního pojištění
• nejvariabilnější úrazové pojištění (plnění za trvalé následky úrazu od 0,001 %, 2 %, 10 % či 25 %, s progresí či bez progrese)
• připojištění invalidity i na kratší pojistnou dobu
• platební prázdniny s možností kdykoliv obnovit placení pojistného
• mimořádné pojistné bez předchozího písemného oznámení s možností alokace do jakékoliv investiční strategie
• možnost výběru formou odkupu podílových jednotek
• možnost odkladu výplaty při dožití se konce pojištění až 3 roky – umožňuje „vyčkat“ na zvýšení ceny podílové jednotky
• výplata při dožití jednorázově či formou pravidelného důchodu

Konkurenční výhody

Spojuje výhody kapitálového pojištění s možností výhodné investice do portfólií od pěti investičních manažeru, pojištění více osob na jediné pojistné smlouvě, široký rozsah pojistitelných rizik pro prvního pojištěného,možnost krytí úvěru na kratší pojistnou dobu, než je sjednáno celé pojištění.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělí a neomezený počet dětí

Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Minimální pojistná částka - Poznámka 1.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 3.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

vyšší individuálně

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

15 let u prvního pojištěného, 18 let u druhého pojištěného, 0 let u dětí

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

u dospělých

Maximální doba trvání (roky) 75,00
Maximální doba trvání - Poznámka

75 let věku první pojištěné osoby, 100% plnění do 18 let u připojištěných dětí

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 0,00

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.