Kredit

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelRaiffeisen stavební spořitelna
Okruh uživatelů

Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, lze však poskytnout i obcím a dalším právnickým osobám spravujícím bytový fond

Distribuční kanály

obchodní zástupci specializující se na úvěry právnických osob, centrála RSTS

Základní charakteristika

Úvěr Kredit je ideálním řešením:
a) koupě bytových domů - nevztahuje se na SVJ.
b) opravy nebo rekonstrukci bytového domu.

Výhody/bonusy

Rovnoměrné splácení úvěru po dlouhou dobu s ohledem na minimalizaci měsíčního zatížení.

Snadná dostupnost, často bez požadavku na jakékoliv zajištění.

I když jde o produkt stavební spořitelny, není vázán na založení stavebního spoření.

Financování až 100 % investice či kupní ceny s možností čerpat až 2 roky včetně zpětného proplacení proinvestovaných prostředků u rekonstrukce (maximálně 1 rok od data vystavení faktury).

Konkurenční výhody

Možnost provádění mimořádných splátek 2x v kalendářním roce , vždy do výše 20% z nesplacené jistiny. Termíny realizace mimořádné splátky si určuje sám klient podle svých potřeb. Mimořádná splátka není vázána v případě SVJ na převod bytů.

Úvěr bez nutnosti založení BÚ a převedení platebního styku do Raiffeisenbank a.s. a bez blokace prostředků na účtu.

Rezervace zdrojů (závazková provize) - zdarma (není účtována)
Nedočerpání úvěru - zdarma
Nízké poplatky za správu úvěru.
Internetový servis - založení zdarma - výpisy elektronicky zdarma.

Novinky

Lze využít na komplexní i částečnou rekonstrukci, koupi bytového domu vč. pozemku bytovým družstvem, v případě vlastnictví domu bez pozemku k následnému financování odkupu pozemku.
V poslední době je tento produkt velmi využíván na refinancování úvěrů poskytnutých na rekonstrukci či koupi bytových z důvodu optimalizace úrokových nákladů.

Možnost prodloužení splatnosti úvěru až na dobu 30 let od zahájení splácení úvěru.

Typ úvěru

Investiční úvěr

Na co lze úvěr použít

Financování rekonstrukce bytového domu, financování koupě bytového domu, pozemku, refinancování úvěrů poskytnutých na rekonstrukci či koupi bytových domů.

Účely lze kombinovat v případě refinancování rekonstrukce a nová investice.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Potřeba zajištění se určuje dle výše dluhu připadajícího na jednotku.
Do výše 350 000 Kč na jednotku lze poskytnout úvěr SVJ nebo BD bez zajištění (celkově lze bez zajištění poskytnout až 40 mil. Kč).
Zástava nemovitosti + vinkulace pojistného - v případě využití úvěru na koupi bytového domu .

Požadované doklady

- výpis z OR
- stanovy družstva nebo společenství
- účetní výkazy vč. daňového přiznání (je-li povinnost podat)
- rozpis měsíčních plateb včetně informace o pohledávkách po splatnosti
- usnesení ze schůze/shromáždění : schválení záměru i parametrů úvěru včetně financující banky
- výpis z katastru nemovitostí
- pojistná smlouva, doklad o pojištění nemovitosti
- v případě financování koupě bytových domů - předložení znaleckého posudku/supervize posudku RSTS zdarma
- smlouva o dílo včetně rozpočtu
- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení v případě potřeby či čestné prohlášení, že stavební práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení

- kupní smlouva/pouze u koupě bytového domu

- úvěrová smlouva v případě refinancování úvěru

Forma splácení

V době čerpání úvěru hrazeny pouze úroky z vyčerpané částky za přesný počet dní v měsíci, po ukončení čerpání anuitní nebo kapitálové splácení dle požadavku klienta.

Čerpání

Jednorázové či postupné na účet dodavatele v souladu se smlouvou o dílo/popř. kupní smlouvou, možnost zálohových plateb před provedením prací až do výše 50 % úvěru. V případě potřeby možnost zpětného proplacení již uhrazených stavebních prací na účet klienta - doložení dokladu o provedené úhradě. Faktura, která je předmětem zpětného proplacení, nesmí být starší než 1 rok.

Doba vyřízení žádosti (dny) 5,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

do 5 dnů (vč. vyhotovení smluvních dokumentů) od kompletního předložení podkladů (u úvěrů do 15 mil. Kč, u ostatních úvěrů cca 10 dní)

Minimální výše úvěru (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 50.000.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Jedná se o doporučenou výši úvěru. Úvěry nad danou výši jsou řešeny individuálně.
Omezena zejména schopností klienta splácet.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 50.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

Možnost individuálního stanovení výše úvěru.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 50.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

Možnost individuálního stanovení výše úvěru.

Maximální doba splatnosti (měsíce) 360,00
Maximální doba splatnosti - Poznámka

30 let od zahájení splácení

Úročení

Úroková sazba je stanovována individuálně s různou dobou fixací.

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) - Poznámka

Individuálně

Minimální poplatek - Poznámka

Individuálně

Maximální poplatek - Poznámka

Individuálně

Správa úvěru (ročně) (Kč) 800,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

Klient hradí čtvrtletně úhradu za správu úvěru ve výši 200 Kč.

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) - Poznámka

V době ukončení fixace úrokové sazby zdarma.

Pojištění úvěru

Druh pojištění

Živelné pojištění min. ve výši úvěru. V případě koupě je doklad o úhradě pojistného předkládán klientem každoročně, u rekonstrukce postačí pouze v době předložení žádosti o úvěr.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.