Kredit Plus

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelRaiffeisen stavební spořitelna
Okruh uživatelů

Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, lze však poskytnout i obcím a dalším právnickým osobám spravujícím bytový fond.

Distribuční kanály

Obchodní zástupci specializující se na úvěry právnických osob, centrála RSTS

Základní charakteristika

Úvěr Kredit Plus se maximálně přizpůsobí Vašim finančním možnostem, bytová družstva a SVJ jej mohou využít k rekonstrukci bytových domů či k refinancování úvěru poskytnutých na rekonstrukci. Úvěr je snadno dostupný, často bez požadavku na jakékoliv zajištění.

Výhody/bonusy

Fixace úrokové sazby ve výši 2,99 % ročně po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření.
Možnost provádění mimořádných splátek úvěru zdarma.
Úročení zůstatku vkladu na stavebním spoření.
Mimořádné vklady na účet stavebního spoření.
Financování až 100 % investice se splatností 20 let.

Možnost zpětného proplacení proinvestovaných prostředků do rekonstrukce.

Konkurenční výhody

Jistota úrokové sazby po celou dobu úvěru.

Klient prostřednictvím mimořádných vkladů na účet stavebního spoření si sám koriguje celkový přeplatek úvěru, resp. celkovou výši úroků na období úvěru.

Nedočerpání úvěru - zdarma
Rezervace zdrojů (závazková provize) - zdarma

Novinky

Uzavření smlouvy o stavebním spoření vázáno na uzavření smlouvy o úvěru. V případě neuzavření smlouvy o úvěru není ani uzavíráno stavební spoření - zjednodušení procesu.

Typ úvěru

Překlenovací úvěr v kombinaci s úvěrem ze stavebního spoření.

Na co lze úvěr použít

Financování rekonstrukce bytového domu či refinancování úvěru poskytnutého na rekonstrukci domu.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Potřeba zajištění se určuje dle výše dluhu připadajícího na jednotku.
Do výše 350 000 Kč na jednotku lze poskytnout úvěr SVJ nebo BD bez zajištění (celkově lze bez zajištění poskytnout až 40 mil. Kč).
Zástava nemovitosti v případě, že zatížení na jednotku je nad povolený limit.

V praxi jsou úvěry poskytovány bez zajištění.

Požadované doklady

- výpis z OR
- stanovy družstva nebo společenství
- účetní výkazy vč. daňového přiznání (je-li povinnost podat)
- usnesení schůze/shromáždění: schválení záměru včetně parametrů úvěru a financující banky
- rozpis měsíčních plateb včetně informace o aktuálních pohledávkách po splatnosti
- výpis z katastru nemovitostí
- pojistná smlouva a doklad o úhradě pojistného za dané aktuální období
- smlouva o dílo včetně rozpočtu (případě cenová nabídka včetně požadovaných záloh)
- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení v případě potřeby či čestné prohlášení, že stavební práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení
- úvěrová smlouva v případě refinancování úvěru

Forma splácení

Po dobu překlenovacího úvěru úhrada úroků ze skutečně vyčerpané částky úvěru za přesný počet dní v měsíci a dospořování na úročený účet stavebního spoření v minimální výši 0,35 % z cílové částky, ve fázi úvěru ze stavebního spoření anuitní splátka ve výši min. 0,6% z cílové částky (konstantní splátka zahrnující úroky i jistinu). Tyto parametry jsou v případě, že je stanovena splatnost úvěru 20 let. Pokud by klient chtěl úvěr splatit za kratší dobu, dochází pak k rovnoměrnému navýšení dospořování a výše splátky v době úvěru ze stavebního spoření tak, aby bylo zachováno rovnoměrné splácení úvěru po celou dobu.

Čerpání

Jednorázové či postupné na účet dodavatele v souladu se smlouvou o dílo/možnost zálohových plateb před provedením prací až do výše 50 % úvěru. Možnost zpětného proplacení již provedených stavebních prací za podmínky doložení dokladu o úhradě. Faktura v případě zpětného proplacení nesmí být starší než 1 rok (od data vystavení).

Doba vyřízení žádosti (dny) 5,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

do 5 dnů (vč. vyhotovení smluvních dokumentů) od kompletního předložení podkladů (u úvěrů do 15 mil. Kč, u ostatních úvěrů cca 10 dní)

Minimální výše úvěru (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 50.000.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Doporučená výše.
Omezena zejména schopností klienta splácet.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 50.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 50.000.000,00
Maximální doba splatnosti (měsíce) 240,00
Maximální doba splatnosti - Poznámka

Cca 20 let ( trvání překlenovacího úvěru 9 let, úvěru ze stavebního spoření cca 10,5 let)

Úročení

Úvěr ze stavebního spoření: 2,99 % ročně po celou dobu splácení (garantováno při podpisu smlouvy o stavebním spoření).
Úrok u překlenovacího úvěru stanoven individuálně s ohledem na fixaci úrokové sazby.

Minimální úroková sazba - Poznámka

Individuálně

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) - Poznámka

Individuálně

Minimální poplatek - Poznámka

Individuálně

Maximální poplatek - Poznámka

Individuálně

Správa úvěru (ročně) (Kč) 800,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

Klient hradí čtvrtletně úhradu za správu úvěru ve výši 200 Kč.

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) - Poznámka

Zdarma v době ukončení fixace úrokové sazby.

Pojištění úvěru

Druh pojištění

Živelné pojištění - v době podání žádosti o úvěr musí klient prokázat, že nemovitost, která je předmětem rekonstrukce je pojištěna - doložení pojistné smlouvy o dokladu o úhradě pojistného na aktuální období. V průběhu úvěrového vztahu již nemusí doklad o úhradě předkládat.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Doporučuji Raiffeisen stavební spořitelnu, využívám její služby více jak 19 let a jsem s nimi velmi spokojená. Současně chválím i velmi ochotné zaměstnance.