Partners Universe 6

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.partnersis.cz/podilove-fondy/partners-universe-6/
ISIN

CZ0008473709

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

Smíšený

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Výchozí podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní dluhopisy s ratingem v investičním stupni.

Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

Konzervativní část portfolia tvoří především standardní instrumenty peněžního trhu, jako jsou bankovní depozita či pokladniční poukázky a dále české státní dluhopisy a kvalitní korporátní dluhopisy. Podíl rizikové složky se může pohybovat mezi 5 - 35 % portfolia a zahrnuje především podílové listy akciových fondů bez omezení na konkrétní region či odvětví. Fond může dále nakupovat akcie, podílové listy jakýchkoliv fondů, včetně zaměření na high-yield dluhopisy či komodity.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje, aby zajistil fond proti měnovému riziku cizoměnových investic.

Konkurenční výhody

Nulový vstupní poplatek.

Parametry

Datum založení

11.6.2012

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 359,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 12.2.2019

Kurs podílového listu (Kč) 1,06
Datum stanovení kursu

8.2.2019

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 3,00
Investiční horizont - Poznámka

minimálně 3 roky

Použití výnosů

reinvestováno

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Mašát, CFA

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Týdenní (%) -0,25
Měsíční (%) 1,14
13 týdnů (%) -1,24
26 týdnů (%) -2,49
52 týdnů (%) -2,08
Dva roky (%) -2,05
Dva roky (p.a.) (%) -1,03
Tři roky (%) 2,74
Tři roky (p.a.) (%) 0,90
Pět let (%) 0,72
Pět let (p.a.) (%) 0,14
Od založení (%) 5,86
Od založení - Poznámka

k 8.2.2019

Roční výkonnost

2017 (%) 1,12
2016 (%) 2,15
2015 (%) -0,83
2014 (%) 1,01
2013 (%) 1,01
2012 (%) 4,40
2012 - Poznámka

od data založení 11.6.2012

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

aktuální výše se řídí ceníkem http://www.partnersis.cz/ke-stazeni/

Maximální výstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

0% při dodržení investičního horizontu

Poplatek v prvním roce - 3%
V druhém roce 2%
Ve třetím 3% ... následně 0%

Správcovský poplatek (Kč) 1,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,29
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00

Portfolio

Akcie zahraniční (%) 22,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 31,00
Dluhopisy zahraniční (%) 40,00
Ostatní položky domácí (%) 7,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

konzervativní produktbez vstupních fee