Partners Universe 13

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.partnersis.cz/podilove-fondy/partners-universe-13/
ISIN

CZ0008473535

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

smíšený

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners Universe 13 je poskytnout klientovi diverzifikované portfolio fondů, které plně pokryje jeho investiční potřeby. Strategie fondu je dynamická, s výchozím podílem rizikových investic jako jsou akcie, komoditní fondy či high-yield dluhopisy, ve výši 90 %.

Fond nesleduje srovnávací index (benchmark), volné investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících trh.

Další přidanou hodnotu představuje pečlivý výběr renomovaných domácích i světových správců, které společnost považuje za mimořádně kvalitní, a to z „vesmíru“ přibližně 2500 fondů. Kromě v Česku dobře známých jmen jako BNP Paribas, Franklin Templeton, ING či Pioneer jsou k dispozici i fondy na zdejším trhu nedostupné. Jde například o fondy největšího světového správce aktiv BlackRock, společností PIMCO, Fidelity Investments a řady dalších špiček v oboru kolektivního investování.

Dluhopisové fondy celkem tvoří 17 až 29 procent portfolia. Limit zahrnuje konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména high-yield dluhopisy. Podíl akciových fondů se může pohybovat mezi 34 a 56 procenty portfolia. Akciová složka zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů a střední Evropy, tak akcie z rozvíjející se trhů, bez omezení na konkrétní země či odvětví. Dalších 8 až 28 procent portfolia připadá na ostatní typy investic – komoditní fondy a dále tzv. total return fondy (fondy zaměřené na dosažení absolutního výnosu, které mohou uplatňovat akciové, dluhopisové nebo smíšené investiční strategie).

Fond může kromě cenných papírů kolektivního investování nabývat doplňkově i přímo cenné papíry jednotlivých emitentů. Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Konkurenční výhody

Nulový vstupní poplatek.

Parametry

Datum založení

28.4.2011

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.342,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 12.2.2019

Kurs podílového listu (Kč) 1,13
Datum stanovení kursu

8.2.2019

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučení investiční horizont 5-10 let.

Použití výnosů

reinvestovány

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Mašát, CFA

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 2,88
13 týdnů (%) -2,49
26 týdnů (%) -4,58
52 týdnů (%) 1,25
Dva roky (%) 1,25
Dva roky (p.a.) (%) -1,40
Tři roky (%) 12,21
Tři roky (p.a.) (%) 3,91
Pět let (%) 14,98
Pět let (p.a.) (%) 2,83
Od založení (%) 1,60
Od založení - Poznámka

k 8.2.2019

Roční výkonnost

2017 (%) -0,37
2016 (%) 5,83
2015 (%) 2,10
2014 (%) 7,83
2013 (%) 1,05
2012 (%) 9,55
2011 (%) -10,22

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 4,90
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Při dodržení investičního horizontu 0%

V prvním roce - 4.9%
Ve druhém 3.9%
Ve třetím 2.9%
Ve čtvrtém 1.9%
V pátém 0.9%

Následně 0%

Správcovský poplatek (Kč) 1,60
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,80
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.