Partners Universe 10

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.partnersis.cz/podilove-fondy/podilovy-fond-2/
ISIN

CZ0008473527

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

smíšený

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners Universe 10 je poskytnout klientovi diverzifikované portfolio fondů, které plně pokryje jeho investiční potřeby. Strategie fondu je dynamická, a tedy obsahuje i takové rizikové investice jako jsou akcie, komodity či high-yield dluhopisy. Tyto tvoří zhruba 70 % portfolia.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark), volné investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících trh.

Další přidanou hodnotou pro klienta je, že portfolio management společnosti vybírá z „vesmíru“ přibližně 2500 fondů renomovaných domácích i světových správců ty „nejzářivější hvězdy“. Kromě v Česku dobře známých jmen jako BNP Paribas, Franklin Templeton, ING či Pioneer jsou k dispozici i fondy na zdejším trhu nedostupné. Jde například o fondy největšího světového správce aktiv BlackRock, společností PIMCO, Fidelity Investments a řady dalších špiček v oboru kolektivního investování.

Dluhopisové fondy celkem tvoří 30 až 50 procent portfolia. Limit zahrnuje konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména high-yield dluhopisy. Podíl akciových fondů se může pohybovat mezi 27 a 45 % portfolia. Akciová složka zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů a střední Evropy, tak akcie z rozvíjející se trhů, bez omezení na konkrétní země či odvětví. Dalších 5 až 30 procent portfolia připadá na ostatní typy investic - komoditní a dále tzv. total return fondy (fondy zaměřené na dosažení absolutního výnosu, které mohou uplatňovat akciové, dluhopisové nebo smíšené investiční strategie).

Fond může kromě cenných papírů kolektivního investování nabývat doplňkově i přímo cenné papíry jednotlivých emitentů. Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Konkurenční výhody

Nulový vstupní poplatek.

Parametry

Datum založení

28.4.2011

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 517,90
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 12.2.2019

Kurs podílového listu (Kč) 1,12
Datum stanovení kursu

8.2.2019

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučený investiční horizont 5-10 let.

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Mašát, CFA

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 2,53
13 týdnů (%) -1,56
26 týdnů (%) -3,25
52 týdnů (%) 2,12
Dva roky (%) -2,93
Dva roky (p.a.) (%) -1,47
Tři roky (%) 10,09
Tři roky (p.a.) (%) 3,26
Pět let (%) 12,07
Pět let (p.a.) (%) 2,30
Od založení (%) 12,09
Od založení - Poznámka

k 8.2.2019

Roční výkonnost

2017 (%) -1,23
2016 (%) 5,71
2015 (%) 1,04
2014 (%) 6,65
2013 (%) -0,05
2012 (%) 9,56
2011 (%) -7,94
2011 - Poznámka

jedná se o výkonnost od založení 28.4.2011

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

0% při dodržení investičního horizontu.

V prvním roce - 4.9%
V druhém roce - 3.9%
V třetím roce - 2.9%
Ve čtvrtém roce - 1.9%
V pátém roce - 0.9%

Následně nulový výstupní poplatek.

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,78
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 2.000,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 2.000,00

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.