Partners 7 Stars

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.partnersis.cz/podilove-fondy/partners-7-stars/
ISIN

CZ0008474624

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Auditor

KPMG

Druh fondu

Akciový

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners 7 Stars je poskytnout klientovi investici do akciových trhů zemí, které se vyznačují svojí vyspělostí, demokratickými principy a dlouhou dobou nepřetržitého fungování svých finančních trhů. Fond investuje až 100% svých aktiv do akciových trhů následujících zemí: USA, Kanada, Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, Austrálie a Nový Zéland. Rozmanitost cílových trhů zabezpečuje dostatečnou diverzifikaci fondu.

Strategie fondu je dynamická s rizikovou složkou umístěnou v akciích a je vhodná pro klienty s delším investičním horizontem či pro klienty s nízkou averzí k riziku. Investor musí být ochoten akceptovat vyšší kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu či smíšeného fondu.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci nejen mezi jednotlivé akciové tituly, ale také mezi různé regiony. Portfolio manažer mámožnost v rámci investičních limitů daných statutem ovlivnit podíly jednotlivých zemí.

Fond může kromě cenných papírů kolektivního investování a ETF nabývat doplňkově i přímo cenné papíry jednotlivých emitentů. Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Investor fondu by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na akciových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let. Investor by měl mít předpoklady zachovávat investiční disciplínu a měl by mít vysokou odolnost proti investičnímu stresu a neměl by mít tendenci podléhat emocionálně motivovanému chování, jež investiční stres vyvolává.

Výhody/bonusy

Aktivní řízení FX rizika.
Široká diverzifikace na kvalitních trzích.
Denní likvidita.

Konkurenční výhody

Nulové vstupní poplatky.
Likvidita využívaných trhů.
Srovnatelné náklady.
Dobrá výkonnost při limitovaném riziku.
Přehledná struktura.

Parametry

Datum založení

14.10.2014

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 781,00
Kurs podílového listu (Kč) 1,02
Datum stanovení kursu

denně

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

minimálně 5 let

Použití výnosů

reinvestovány

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Týdenní (%) 0,13
Týdenní - Poznámka

K 8.2.2019

Měsíční (%) 4,98
Měsíční - Poznámka

k 8.2.2019

13 týdnů (%) -2,51
13 týdnů - Poznámka

k 8.2.2019

26 týdnů (%) -5,87
26 týdnů - Poznámka

k 8.2.2019

52 týdnů (%) 7,94
52 týdnů - Poznámka

k 8.2.2019

Dva roky (%) -2,70
Dva roky (p.a.) (%) -1,36
Tři roky (%) 19,54
Tři roky (p.a.) (%) 6,13
Od založení (%) 2,47

Roční výkonnost

2017 (%) 2,29
2016 (%) 9,07
2015 (%) -4,96

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Ceník: http://www.partnersis.cz/podilove-fondy/partners-7-stars/dokumenty-ke-st...

Maximální výstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

V případě dodržení investičního horizontu 0%

První rok 5%
Druhý 40
Třetí 3%
Čtvrtý 2%
Pátý 1%

Následně 0%

Správcovský poplatek (Kč) 1,50
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,79
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 1,94
Hodnota Total expanse ratio v roce 2015 (% majetku) 1,90
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Akcie zahraniční (%) 97,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 3,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.